پناهجوی فلسطینی – سوری در هلند، شیشه های پنجره ورودی رستوران یهودی آمستردام را شکست

در شهر آمستردام در هلند، یک پناهجوی اهل سوریه، با حمله به یک رستوران اسرائیلی، شیشه های بزرگ جلوی آن را شکست و کوشید پرچم اسرائیل را نیز به آتش بکشد. از هنگامی که موج بزرگ پناهجویان عرب به کشورهای غرب اروپا آغاز شده، پدیده های یهود ستیزانه نیز در آن کشور افزایش یافته است.

پناهجویان عرب، با آن که از بلایای کشور خود گریخته اند، ولی برخی از آنان احساسات ضد یهودی و ضد اسرائیلی را همچنان با خود به همراه دارند و تا کنون چند مورد تعرض به یهودیان و اماکن اسرائیلی در کشورهایی چون آلمان، هلند و فرانسه رخ داده که عاملان آن ها پناهندگان کشورهای عرب و اسلامی بوده اند.

فردی که پلیس هلند او را به اتهام شکستن شیشه های جلوی رستوران بازداشت کرده، صالح علی نام دارد که ریشه فلسطینی دارد و از سوریه به هلند پناهنده شده است.

رستوران اسرائیلی که مورد تهاجم قرار گرفت، در گذشته نیز چندبار هدف انتقام جویی عوامل ضد اسرائیلی و یهود ستیز بوده است.

سفیر اسرائیل در هلند به خبرنگاران گفت که افراد جامعه یهودی آن کشور احساس می کنند که در سال های اخیر موارد یهودستیزی و عملیات ایذایی علیه یهودیان در آن کشور افزایش یافته است.