پناهیان نماینده خامنه ای:وزیر خارجه  سازشکار رگ حیات اسرائیلی ‌ها در کشور است باید هر چه زودتر قطع شود

آخوند علیرضا پناهیان، از نزدیکان علی خامنه ای در جمع طلاب حوزۀ علمیه تهران در ارتباط با سخنان  لو رفتۀ محمد جواد ظریف دربارۀ نقش قاسم سلیمانی و سلطۀ نظامیان بر کشور گفت که برای کمک به فلسطینیان و نابودی اسرائیل باید جریان ساز شکار داخلی را نابود کنیم که جرات کرده و نمادهای “مقاومت میدان” را تحقیر می‌کند.

وی افزود : “ما در این فاصله مکانی با فلسطین به جز تظاهرات و شعار کاری نمی‌توانیم برای فلسطینیان انجام بدهیم.” اما، “ما در کشورمان می‌توانیم برای فلسطینیان کارهایی انجام دهیم …و آن این است که باید رگ حیات و عامل بقای قدرت  اسرائیلی ‌ها را قطع کنیم.”

پناهیان “رگ حیات اسرائیلی ‌ها” را “افراد سازشکاری” خواند “که در منطقه و ایران پراکنده هستند …و وقتی پای میز مذاکره می‌نشینند برای آنها اسرائیل ها  کف می زنند و هیجان زده می‌شوند و بدترین تصمیم را” همانند مثلاً یاسر عرفات “برای فلسطینیان می‌گیرند.”

این آخوند وابسته به بیت رهبری در ادامه افزود:  به گمان او “جریان سازش‌کار” در ایران هم فعال است “و مردان میدان مقاومت را تحقیر می‌کند.”

پناهیان با تشبیه برجام به قرارداد صلح عرفات با اسرائیل، گفت : “در ماجرای برجام آمریکا ذره‌ای آبرو برای دولتمردان ما نگذاشت در حالی که اینها روی آمریکا بسیار حساب کرده بودند.”

علیرضا پناهیان در ادامه پیشنهاد کرد که از این پس در نماز جمعه به جای “مرگ بر منافقین و کفار” گفته شود “مرگ بر منافقین و سازشکار”، چون به گفتۀ پناهیان “کفر درجات متفاوتی دارد و شاید همه کفار لایق مرگ نباشند” در حالی که بنابر تعبیر و پیشنهاد پناهیان همۀ “سازشکارها” همانند منافقین لایق مرگ هستند.

وی تاکید کرد که “جریان سازش رگ حیات اسرائیل  است و اگر قطع شود اسرائیلی باقی نخواهد ماند.”