پنجمین تونل تهاجمی که حزب الله از لبنان به داخل اسرائیل حفر کرده بود، شناسایی و منهدم شد

ارتش اسرائیل همچنان به حفاری برای کشف تونل های بیشتر در خط مرزی با لبنان ادامه می دهد و کارشناسان بر این باورند که احتمال داشته باشد هنوز همه تونل ها شناسایی نشده است

ارتش اسرائیل یک تونل تهاجمی دیگر را که حزب الله لبنان به داخل خاک اسرائیل حفر کرده بود، شناسایی کرد و آن را منفجر ساخت. این پنجمین تونلی است که ارتش اسرائیل در خط مرزی با لبنان شناسایی می کند و آن را نابود می سازد.

اکنون چند سال است که حزب الله به طور مخفیانه حفر این تونل ها را آغاز کرد تا در صورت بروز جنگ بتواند اسرائیل را غافلگیر سازد. ولی تصور می رود که ارتش اسرائیل از همان نخستین روزها این تلاش حزب الله را دنبال می کند و از جزئیات آن آگاهی داشت.

با این همه، ارتش اسرائیل همچنان به حفاری برای کشف تونل های بیشتر در خط مرزی با لبنان ادامه می دهد و کارشناسان بر این باورند که احتمال داشته باشد هنوز همه تونل ها شناسایی نشده است.

پیش از انفجار تونل پنجم، اسرائیل از طریق بلندگوهای قوی و همچنین پخش خبر و تلفن به شماره های لبنانی، اهالی جنوب آن کشور را از تصمیم خود برای انفجار تونل آگاه ساخت، تا مبادا به آن ها آسیبی برسد.

حرب الله لبنان و دولت بیروت تاکنون نسبت به کشف ای تونل ها واکنشی نشان نداده اند. حزب الله با حفظ سکوت، اقدامات اسرائیل را در کشف و نابود سازی تونل ها زیرنظر دارد.

در عین حال، دولت لبنان به طور رسمی به پرواز جنگنده های اسرائیلی بر فراز خاک آن کشور به شدت اعتراض کرد و اعلام داشت که قصد دارد شکایت نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کند.

در گزارش های پیشین آمده بود که هواپیمای اسرائیل در حمله موشکی به مواضعی در نزدیکی فرودگاه دمشق، که گفته می شود به سپاه قدس ایران تعلق داشته، وارد حریم هوایی لبنان شدند و موشک های هوا به زمین خود را، از آن مکان به سوی هدف شلیک کردند.

این شکایت دولت لبنان در حالی مطرح می شود که اکنون سالیان دراز است که حزب الله بدون هیچگونه اعتراض یا مزاحمت ارتش لبنان و یا دولت آن کشور، به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه می دهد که یک نمونه آن حفر تونل های تهاجمی بوده است.

کارشنسان نظامی اسرائیل می گویند که تردیدی ندارند که تونل ها تهاجمی با آگاهی ارتش لبنان، و همچنین همکاری شماری از سربازان آن حفر می شده است. در هر حال، ارتش لبنان هرگز برای جلوگیری از حفر این کانال ها و یا انهدام آن ها اقدامی بکرد. همین فهته پیش بود که فرمانده ارتش لبنان به تحسین از قدرت نظامی حزب الله پرداخت و آن گروه تروریستی را عامل حفظ استقلال لبنان دانست.