پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تهدید واقعی فساد است نه دولت امریکا.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی به روزنامه ایران  نوشت: آنچه امروز جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، امریکا و تحریم‌های اعمال شده بر کشور نیست بلکه نگرانی‌ها از این بابت است که فساد زیاد شده و ریشه دوانیده ؛ بنابراین در حال حاضر اساسی‌ترین موضوع در نظام مبارزه جدی با فساد و بویژه فساد اقتصادی است.

وی افزود: برای ریشه کن کردن فساد نخست باید مبارزه جدی در مبارزه با فساد صورت گیرد یعنی  به معنای جلوگیری از بروز و رشد بستر‌های بی‌عدالتی و رانت خواری است چرا که یکی از مبانی اصلی شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی عدالت و اجرای آن است که امروزه کم است و یا اصلا وجود ندارد .دوم اینکه پذیرفت  مبارزه با فساد آغاز رشد و تحول در ساختار اقتصادی کشوراست.

در تظاهرات سال های اخیر در ایران، مردم بارها شعار داده اند که ریشه مشکلات ایران و ناکارآمدی رژیم نه به خاطر آمریکا نیست بلکه در خود حکومت ریشه دارد.