پژوهشگران اسرائیل برای استفاده نابینایان یک “عصای الکترونی” طراحی کرده اند که مانند چشم انسان عمل می کند

پژوهشگران جوان رشته دانش بنیان اسرائیل، هم اکنون به روی پروژه ای کار می کنند که بتواند عصای دست کوران باشند و به آن ها امکان دهند مانند انسان عادی در خیابان حرکت کنند و بر میزان فعالیت خود بیفزایند.

سخن از یک دستگاه الکترونیک جدید است که پژوهشگران اسرائیلی آن را در چارچوب تحقیقات خود در دانشگاه عبری اورشلیم انجام داده اند و امیدوارند به تدریج به حدی تکمیل شود که بتواند کاملا به جای چشم انسان عمل کند.

این وسیله الکترونی که امیدهای جدیدی برای نابنایان و آنهایی که چشمشان به شدت ضعیف است به وجود می آورد، شامل دو بخش اساسی می باشد که یکی از آن ها دوربین بسیار کوچکی است که اطراف فرد و مسیر عبور او را به تصویر می کشد و دستگاه کوچکی که به ابعاد یک قوطی کبریت است و قطعات الکترونی در آن، اطلاعاتی را که از دوربین گرفته شده به مغز منتقل می کند و به فرد نابینا می فهماند که در کجا قرار دارد و چه موانعی در راه او دیده می شود.

پژوهشگران اسرائیلی، که همگی افراد جوان و پرشور هستند، توضیح می دهند که بینایی انسان در چشم او قرار ندارد، بلکه مغز اوست که اشیاء و اطراف را می بیند. به این معنی که چشم همانند یک دوربین کوچک الکترونی عمل می کند و داده ها را به مغز منتقل می سازد و مغز همانند یک کامپیوتر عمل می کند، یعنی داده ها را بررسی و ارزیابی کرده و از طریق اعصاب به فرد نابینا می فهماند که در برابر چه وضعی قرار گرفته است.

عصای الکترونی وسیله ای است که در چند کشور طراحی و تولید شده، ولی پژوهشگران اسرائیلی بر این باورند که طرح آن ها کامل تر است و بهتر مانند چشم انسان عمل می کند و هنگامی که به بازار آید، مزایای آن اشکارتر خواهد شد.

آن ها می گویند که این دستگاه هم اکنون در ابعاد گسترده در دست آزمایش است و ده ها تن از افراد نابینا که در مرکزی در اورشلیم زندگی می کنند، در این آزمایش ها شرکت داده شده اند و پروژه هر روز کاملتر و بهتر می شود.

سرپرست این پروژه ، پروفسور امیر عمادی نام دارد که عضو کانون پژوهشهای پزشکی اسرائیل نیز هست که بخشی از دانشگاه عبری اورشلیم محسوب می شود.

آنچه که ما آن را “دوربین” نامیدیم، در واقع وسیله ای که مرتبا اشعه بسیار دقیقی را به سوی اشیایی که در برابر فرد نابینا قرار دارد می فرستد و آن چه را که تشخیص داده به مغز منتقل می کند تا مغز دستور دهد که فرد چگونه باید رفتار کند: آیا کمی از مسیر منحرف شود، و یا متوقف گردد تاز زمین نخورد.

به این عصای الکترونی می توان در خیابان حرکت کرد، از پله ها بالا رفت، وارد اتاق شد و محل اشیاء را تشخیص داد و روی صندلی کنار میز نشست، و بسیاری حرکات دیگری که یک فرد بینا در زندگی روزمره انجام می دهد.