پژوهش علمی در اسرائیل: افرادی هم که از کورونا شفا یافته اند، ممکن است هنوز به واکسن نیاز دارند

از نخستین تحقیقات علمی بین المللی که در اسرائیل انجام شده، چنین بر می آید که افرادی نیز که پیشتر به کورونا مبتلا گردیده و شفا یافته اند، هنوز همچنان در خطر ابتلای دوباره قرار دارند و آنها هم باید واکسینه شوند.

تا چندی پیش، باور دست اندرکاران تیم های درمانی بر این بود که اگر کسی از کورونا شفا یافته باشد، به حد کافی پادتَن در بدن او ایجاد شده که می تواند از ابتلای دوباره جلوگیری کند. ولی به دنبال پژوهش های دقیق علمی که توسط یک نهاد بیمه بهداشتی در اسرائیل به عمل آمده، معلوم می شود که در برخی افراد شفا یافته، آن مقدار پادتن مورد انتظار به وجود نمی آید که بتواند از ابتلای دوباره جلوگیری کند.

این تحقیقات توسط “صندوق بیمه بهداشتی ملی” که یکی از چهار نهاد بزرگ بیمه بیماری است انجام شده که بیش از یک میلیون نفر عضو دارد و با رصد کردن روند ابتلا و درمان اعضای خود به این نتیجه مهم علمی رسیده است.

پس از انتشار این پژوهش علمی و نتیجه آن، به این گونه شفا یافتگان نیز توصیه شده که هرچه زودتر خود را واکسینه کنند.

از این پژوهش علمی چنین بر می آید که افرادی که کمتر از ۱۵۰ واحد پادتن در بدن دارند، ممکن است دوباره به کورونا مبتلا کردیده و بیمار شوند.

خطر ابتلای دوباره این گونه افراد، در مورد کسانی که تنها ۵۰ واحد پادتن دارند، دو برابر می شود.

آن چه پژوهشگران اسرائیلی اکنون به بررسی آن ادامه می دهند بررسی این پرسش است که در چه شرایطی و چرا از واحدهای پادتن در بدن یک انسان کاسته می شود. اهمیت یافتن پاسخ به این پرسش در آن است که با پائین آمدن واحدها، لازم است فرد دوباره واکسینه شود تا از ابتلای مجدد در امان بماند.

اسرائیل اکنون تلاش بسیار میکند افراد شفا یافته را نیز تشویق کند که برای واکسینه شدن به مراکز درمانی مراجعه کنند. تا انتشار این خبر، شمار افرادی که از این فراخوانی استقبال کرده اند، چشمگیر نبوده است.