پیامد گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل با وزیران خارجه اتحادیه اروپا

 

گزارش ایرج ربیعی از آلمان، برای رادیو پیام اسرائیل

سفر بنیامین نتانیاهو به اروپا ، به گونه ای که پیش بینی می شد، گرچه در محیطی گرم که با اظهار تبریک عید کریسمس از سوی نخست وزیر اسرائیل همراه شد، اما سردی مذاکرات، گرمای سخنان نتانیاهو را از بین برد و به گفتۀ خانم موگرینی، مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا، نخست وزیر اسرائیل به مردم اروپا تبریکی بسیار گرم گفت. این گفته باعث دلگرمی نتانیاهو شد. اما موگرینی اضافه کرد، خواست نخست وزیر اسرائیل از کشورهای اروپایی را نمی‌تواند قبول کند، اما این خواسته را به آگاهی کشور های عضو اتحادیه خواهد رساند.

اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، نظر قدیمی خود را دنبال می کند و می گوید: اورشلیم پایتخت هر دو کشور اسرائیل و فلسطین است.

تانیاهو می دانست چنین جوابی را از اتحادیه خواهد شنید، اما با زرنگی خاص در شرایطی که اتحادیه در حال نبرد با مشکلات داخلی مانند راست گرایی و احساس جدایی کشور های شرق روبروست، سعی کرد از آب گل آلود ماهی بگیرد و اتحادیه اروپا را مقابل مشکل بزرگی قرار داد زیرا اتحادیه نمیتواند خود را از آمریکا دور بداند.

مهم اینجا است که دعوت نتانیاهو از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در زمان تصدی و مدیریت شش ماهه کشور لتونی انجام گرفت و این کشور توانست حد اقل صبحانه کاری با نتانیاهو ترتیب دهد. لینکه ویزی یوس (Linkevicius ) وزیر خارجه لتونی امروز گفت، اتحادیه اروپا نمیتواند فقط حرف بزند و کنار بنشیند، با حرف زدن کاری درست نمیشود، باید ارتباط مستقیم بر قرار گردد که دعوت از نتانیاهو در وهله نخست هدف ما برای رسیدن به این مرحله میباشد.

وی افزود: اتحادیه اروپا باید برای ایجاد یک صلح مستحکم در منطقه حتماً دخالت کند. وگرنه کاری از پیش نخواهد برد.

بعد از گفتگوی نتانیاهو در بروکسل، چند تن از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا گفتند، آن اتحادیه باید در کفه ترازوی صلح منطقه و فلسطین و اسرائیل وزنه باشد و نمیتواند همه کارها را به عهده آمریکا بگذارد.

خانم موگرینی میگوید، صلح در منطقه بدون آمریکا ممکن نیست، اما نمیگوید، ما در این مرحله خود راسا دخالت میکنیم.

 

اکنون کشور های عضو اتحادیه اروپا مجبورند در رابطه با بودن و یا نبودن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، مسأله را روشن مطرح کنند و اگر بخواهند اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل قبول کنند، بسیاری از کشور های عرب را از دست خواهند داد. به همین علت خانم موگرینی به راکت اندازی به سوی اسرائیل و تهدید علیه این کشور و عملیات ضد اسرائیلی در اروپا حمله کرد.

 

یک دیدگاه

  1. همانطور که حملات تروریستی حماس از منظر جوامع جهانی نه مورد تأئید و نه مورد محکوم قرار گرفته است همانطور هم اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از منظر جوامع جهانی نه مورد تأئید و نه مورد محکوم قرار گرفته است و مثلث اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، فلسطین، جوامع جهانی همواره مورد تأئید است و نه مورد محکوم!

    در اینموارد دیدگاه و نظر مئیر جاودانفر در صفحه دو بی بی سی تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ مورد چشم انداز و تجدید نظر واقع شده است

Comments are closed.