بهروز وثوقی ستاره سینمای ایران که ۴۰ سال است دور از میهن زندگی میکند، در پیامی تلفنی که احساسات حاضرین را برانگیخت، فقدان ناصر ملک مطیعی را به مردم ایران تسلیت گفت.