پیام تلاشگر دلاور محمد نوری زاد از زندان اوین : «ما باید بمانیم و نابکاران را به زیر بکشیم»

محمد نوریزاد در یک فایل صوتی از زندان اوین که در رسانه های اجتماعی منتشر شده گفت: سه روز است که من را به زندان اوین منتقل کرده و با نهایت احترام با من برخورد می کنند، من تنها دلیل این احترام را حمایت مردم و رسانه ها می دانم که نگذاشتند فریاد معترضانه، قانونی و مدنی ما در سکوت خبری به فراموشی سپرده شود.

محمد نوریزاد هفته گذشته به نشانه اعتراض به وضعیت موجود، اقدام به خودکشی کرده و رگهای دست و پای خود را بریده بود  وی گفته که مبارزه با ظالمین و غارتگران کشور، چه در بیرون و چه در داخل زندان اشکال مختلفی دارد و تصمیم به “خودکشی” نیز یکی از این شیوه هاست.

وی درباره علت خودکشی خود در زندان گفته که  مبارزه با ظالمین و غارتگران کشور، چه در بیرون و چه در داخل زندان اشکال مختلفی دارد و تصمیم به “خودکشی” نیز یکی از این شیوه هاست. خود من مانند دیگر مبارزان به “پایداری و صبوری حکیمانه” باور دارم و آنچه کردم، تغییر در شکل ظاهری مبارزه است وگرنه باطن مبارزه همان است که من و شما به آن باور داریم.ما باید بمانیم و نابکاران را به زیر بکشیم .