پیام توییتر فارسی ارتش اسرائیل: مردم سیستان و بلوچستان از بیکاری رنج می برند و حکومت با گلوله پاسخ آنها را می دهد

صفحه فارسی ارتش اسرائیل در توییتر با انتشار پیامی نسبت به اعتراضات گسترده مردمی در سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد و خشونت و کشتار مردم محروم این استان ایران را محکوم نمود.

ارتش اسراییل در پیام خود نوشت:اهالی سیستان و بلوچستان از کمبود شدید آب رنج می برند که با امکانات شیرین سازی آب همانطوری که در اسرائیل داریم، به راحتی قابل حل است.

استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استانهای مرزی ایران است که حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته کمترین رسیدگی را به این مناطق اختصاص داده و جوانان آن از بیکاری رنج می برند.

ارتش اسراییل در ادامه پیام توییتری خود با اشاره به معضل بیکاری در سیستان و بلوچستان نوشت:مردم سیستان و بلوچستان همچنین از بیکاری رنج می برند اما به جای کمک به آنها، سپاه به آنها شلیک می کند! چرا؟ چون جمهوری اسلامی مشغول ویرانی ایرانست!

گفتنی است که جوانان سیستان و بلوچستان از فرط بیکاری و نبود موقعیت های شغلی به کارهای دشوار و پر خطری مانند سوخت بری روی می آورند که همواره از سوی ماموران رژیم مورد اصابت گلوله قرار می گیرند که در تازه ترین مورد کشتار چند سوخت بر در شهر سراوان  و اعتراضات گسترده در دو روز گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و به شهرهای دیگر این استان کشیده شده است.

ارتش اسراییل در پایان پیام خود با اشاره به اعتراضات گسترده مردمی در شهر سراوان نوشت:نظرتون در مورد #سراوان چیست؟

رژیم اسلامی در طول چهل و دوسال گذشته کمترین توجهی به مناطق مرزی ایران نداشته و استان های سیستان و بلوچستان و کردستان از محروم ترین مناطق ایران هستند که جوانان در این استان ها به کارهای سخت و پر خطری مانند کولبری و سوخت بری روی می آورند و به دست نیروهای رژیم نیز کشته می شوند.