پیام سخنگویان فارسی زبان ارتش اسراییل:نتایج شورش ۵۷ برای ملت ایران چه بود؟