پیام نخست وزیر اسرائیل به مردم اوکراین:در این لحظات سخت مردم اسرائیل در کنار شما ایستاده اند

نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی خطاب به مردم و دولت اوکراین بار دیگر تاکید کرد که ملت و دولت اسرائیل در کنار ملت اوکراین ایستاده و از آنها حمایت می کند.

نفتالی بنت در پیام ویدیویی کوتاه خود گفت:در این لحظات سخت قلب ملت اسرائیل با مردم اوکراین است.

بنت در ادامه به کمک های بشردوستانه ای اشاره کرد که طی روزهای گذشته توسط دولت اسراییل به اوکراین فرستاده شده است.

او به چندین بیمارستان صحرایی اشاره کرد که اسرائیل به اوکراین اهدا کرده و در آنجا برپا گردیده است.

او به اقلام دیگری از کمک های بشردوستانه مانند آب و مواد خوراکی و همچنین کمک های پزشکی اشاره کرد.

نخست وزیر اسرائیل گفت:دروازه های اسرائیل بر روی هزاران پناهجو و آواره اوکراین باز است و پذیرای آنها هستیم.

بنت در پایان پیام خود گفت که ملت اسرائیل در کنار شما مردم اوکراین ایستاده اند و از شما حمایت خواهند کرد.