پیام بنیامین نتانیاهو، در پیوند با برقراری روابط کامل سیاسی و اقتصادی میان بحرین و اسرائیل

نخست وزیر اسرائیل، آقای بنیامین نتانیاهو، برقراری روابط کامل سیاسی و اقتصادی میان بحرین و اسرائیل را به شهروندان اسرائیلی شادباش گفت.

متن پیام ایشان به این شرح است:
«شهروندان اسراییلی، بسیار خوشحالم از اینکه به شما اطلاع میدهم که امشب به یک پیمان صلح دیگر با کشور عربی دیگری-بحرین دست یافته ایم. این پیمان به پیمان تاریخی با امارات می پیوندد. از آخرین پیمان با کشوری عربی ۲۶ سال طول کشید تا به پیمان صلح با سومین کشور عرب برسیم، اما از آن فقط ۲۹ روز طول کشید تا به قرارداد صلح با چهارمین کشور عرب برسیم و این راه ادامه خواهد یافت.

اکنون دوره ای جدید برای صلح است. صلح در برابر صلح، رابطه اقتصادی در برابر رابطه اقتصادی. ما سالها طولانی برای صلح هزینه کردیم و اکنون صلح برای ما به ثمر میرسد، سرمایه گذاریهای بزرگ وارد کشور خواهد شد و این امری بسیار مهم است.

این قراردادها با کوشش بسیار و پشت پرده در طول سالیان دراز پایه گذاری شدند اما اکنون با کمک دوستمان رییس جمهور آمریکا، آقای ترامپ به مرحله تحقق رسیده اند. من در اینجا از ایشان و تیمشان برای کمکشان تشکر می کنم. دوره ای جدید-صلح در برار صلح.»