پیام نوروزی آقای منشه امیر به مناسبت سال نو یهودی.سال ۵۷۸۲ عبری بر یهودیان و همه ملت های جهان فرخنده باد

سال نو عبری، موسوم به “رش هَشانا” از شامگاه امروز (دوشنبه) آغاز می شود و خانواده های یهودی در اسرائیل و سراسر جهان امشب به دور هم گرد می آیند و نیایش های ویژه عید را که همه جنبه نمادین دارد صرف ی کنند و به شادی و سرور می پردازند.

یهودیان با  سرف خوراکی های ویژه آرزو می کنند که کژی ها و کاستی ها پشت سر گذاشته شده باشد و سالی نیکوتر در انتظار یهودیان و مردم سراسر جهان باشد.

یهودیان باورمند، با مداد فردا رهسپار کنیسا (نیایشگاه یهودی) می شوند و تا نیمروز به دع و شکرگزاری می پردازند و خود را برای مراسم روزه بزرگ یهودیان (یوم کیپور) که ده روز دیگر فرا می رسد آماده می سازند. یهودیان در نیایش های خود نسبت به همه اشتباهات و بدی نسبت به دیگران ابراز پوزش کرده و از خداوند می خواهند گناهان آنان را ببخشد و مردمان را در راستای دوستی و همزیستی و صلح و برادری رهنمون باشد.

رش هشانا و اعیادی که پشت آن فرا می رسد، برای بیاری از یهودیان فرصتی برای گردشگری در داخل کشور و همچنین مسافرت به کشورهای دیگر می باشد. ولی با توجه به ادامه موج کورونا در اسرائیل و بسیاری دیگر از کشورهای جهان، اکثر قریب به اتفاق این سفرها لغو شده است.

شمار شرکت کنندگان در ضیافت های خانگی و همچنین در کنیساها و اماکن مذهبی محدود شده است.

در ایام عید، ارتش اسرائیل و نیروهای انتظامی، برای حفظ امنیت کشور نیز به تدارکات ویژه ای دست زده اند. ورود فلسطینیان به اسرائیل از بامداد امروز تا پایان اعیاد ممنوع خواهد بود تا تروریست ها نتوانند آرامش و امنیت مردم اسرائیل را به خطر اندازند.

همچنین ارتش اسرائیل بر میزان آمادگی خود در مرزهای شمالی و پیرامون نوار غزه افزوده است. سامانه های ضد موشکی گنبد آهنین، همه کشور را زیر پوشش دارد تا مبادا اسرائیل مورد حمله غافلگیرکننده موشک ها از شمال و یا غزه قرارگیرد.

در گزارش جداگانه ای در این وبسایت، درباره نوروز یهودیان و فلسفه و آئین و مراسم آن توضیحات بیشتری داده شده است.

آقای منشه امیر در یک پیام ویژه نوروزی آرزو کرد که سال نو یهودی، برای مردم اسرائیل، یهودیان دنیا و مردم سراسر جهان سال بهتری باشد. آقای امیر گفت: