2 دیدگاه‌

  1. درود بر شاهزاده
    درود بر مردم ایران
    امیدوارم سال جدید پیام آور صلح و دوستی ملت ایران و اسرائیل باشد
    امیدوارم هرگز جنگی خاطر و روزگار دو ملت را آزرده و تیره نسازد

  2. درود بر شاهزاده رضا پهلوی، جاودان باد یاد و خاطره پادشاهان پهلوی، زنده جاوید محمد رضا شاه پهلوی آریامهر و رضا شاه کبیر. درود بر مردم اسراییل. دولت و مردم اسراییل دوستان همیشگی ایرانیان هستند.

Comments are closed.