نوروز، نشان پایندگی و جاودانگی فرهنگ ایران زمین است. خانم محبوبه حسین پور، تلاشگر ایرانی که برادرش زنده نام اردشتیر حسین پور، دانشمند اتمی توسط رژیم ایران به قتل رسید، و حکومت، اسرائیل را مقصر معرفی کرد، نوروز فرخنده را با چیدن سفره هفت سین در برابر ساختمان فدرال در لوس آنجلس برگزار کرده است. دیدگاه خانم حسین پور درباره نوروز را در اینجا بخوانید:

نوروز، نشان پایندگی و جاودانگی فرهنگ ایران زمین؛ محبوبه حسین پور