یک دیدگاه

  1. حکومت هاى مذهبى بر اساس بحث تقوى در دینشان تابوهایى درست مى کنند که زندگى مردم را آغشته به خفقان مى کند و در نهایت مردم از دین و حکومت دینى خسته مى شوند و پدیده ایى به نام دین زَدِگى در جامعه رشد مى کند و اینجاست که بحث جدا شدن دین از سیاست در جامعه و در نزد مردم مطرح مى شود و بعد از گذشت مدتى یک آزادى خواه پیدا مى شود و با سرنگون کردن حکومت دینى به استبداد دینى در جامعه خاتمه مى دهد و این ماجرا دقیقاً در اروپا اتفاق افتاد و الان سرنوشت اروپا نیز گریبان گیر ملت ایران شده است و در ایران پدیده ایى تحت عنوان اعتراض به حجاب اجبارى از سوى خانم هاى خیابان انقلاب و آتش زدن درب مساجد از سوى جوانان نسل دهه ۷۰ به بعد در ایران رو به گسترش است پس بنابراین اگر واقع بین باشیم دین اجبارى دستاوردى به جز فرارى دادن مردم از دین نخواهد داشت حتى اگر امام زمان هم بخواهد به مانند آیت الله خمینى حکومت اسلام اجبارى را بر سر مردم نازل بکند مردم از اسلام زده و خسته مى شوند و … او را به قتل مى رسانند .

Comments are closed.