پیام ها و شبنامه ها در تهران: مردم نگذارند ماموران انتظامی، زنان و مردان را در خیابان بازداشت کنند

پیام ها و شبنامه ها در تهران: مردم نگذارند ماموران انتظامی، زنان و مردان را در خیابان بازداشت کنند

منابع خبری در تهران، به رادیو پیام اسرائیل گفتند که پیام هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که به مردم پیشنهاد می کند در رابطه با موج جدید تحمیل حجاب و آن چه که “رفتار اسلامی”، به “مقاومت منفی” و “مخالفت مدنی” دست بزنند.

در روزهای اخیر، حکومت برای آن که توجه مردم ایران را از مشکلات اقتصادی و کمبودها و بحران اقتصادی فزاینده منحرف سازد، به شگرد تازه ای دست زده و از مردم خواسته است علیه هموطنان خویش جاسوسی و خبرچینی کنند و اگر شاهد یک بانوی “بد حجاب”، و یا آنچه که “رفتار غیر اسلامی” از جانب مردان باشند، مراتب را به شماره تلفنی که اعلام گردیده اطلاع دهند تا برای بازداشت آنان اقدام شود.

در پیام هایی که به صورت شب نامه نیز در برخی نقاط تهران پراکنده شده، به مردم پیشنهاد گردیده که در صورت مشاهده ماموران حکومتی هنگام بازداشت بانویی هستند، خودرو آن ها را محاصره کنند و با داد و فریادهای اعتراضی، نگذارند که ماموران، آن بانو را وارد خودرو سازند.

در یک پیام هشدار داده شده که جاسوسان و خبرچینان حکومتی، با خطر حمله از جانب شهروندان غیرتمند روبرو خواهند بود و اگر عابرین شاهد فردی هستند که با گوشی مشغول گزارش دادن به ماموران انتظامی است، او را مجازات کنند.

در یک شب نامه نوشته شده که اگر مردم مقاومت نشان دهند و برای ماموران مزاحمت ایجاد کنند، آن ها از بازداشت منصرف خواهند شد. در بسیاری موارد، این شیوه موثر افتاده و ماموران بدون بازداشت مرد یا زنی که مورد اتهام بوده، صحنه را ترک گفته اند.

در بخشی از شب نامه آمده است که مردم باید از خود غیرت نشان دهند و به حمایت از دختران و بانوان مظلوم بیایند و مطمئن باشند که اگر این رفتار گسترش یابد، حکومت عقب نشینی خواهد کرد.

یک بانوی محجبه که خود استاد شریعت اسلامی است، در مصاحبه ای گفت که در هیچ جای قرآن مجید نوشته نشده است که باید حجاب را تحمیل کرد و یا علیه شهروندان به جاسوسی و خبرچینی پرداخت.

در شب نامه ها آمده است که ممکن است شمار افراد نادان و یا مغرض با ماموران رژیم برای خبرچینی و یا جاسوسی علیه دیگران، همکاری کنند. ولی هنگامی که دریابند این کار ناپسند آنان، بهایی می طلبد و ممکن است موجب تنبیه آنها توسط هموطنان گردد، از این کار دست بردارند و یا جرات نکنند به آن بپردازند.

نویسندگان پیامک ها تاکید می کنند که هراندازه مردم خموش تر باشند، رژیم در سرکوب گستاخ تر خواهد شد – و در مقابل، هر اندازه مردم ایستادگی نشان دهند، موجب پسگرد حکومت خواهند گردید.

در توجیه این ارزیابی گفته شده که در شرایط کنونی، حکومت در یکی از پایین ترین نقطه های ضعف خود قرار دارد و با توجه به خطر درگیری با ایالات متحده و بحران اقتصادی و کمبود مایحتاج عمومی، جرات نخواهد کرد به سرکوب گسترده مردم و مضروب ساختن آنان بپردازد.