پیام پوزش خواهی دکتر جمشید اسدی از دکتر عرفان قانعی فرد: منظورم پیمان عارف بود که رای داد نه شما

دکتر عرفان قانعی فرد(پژوهشگر تاریخ و تحلیلگر سیاسی) ویدیویی از دکتر جمشید اسدی(فعال سیاسی) در کانال یوتیوب خود منتشر نمود که در آن دکتر جمشید اسدی در یک برنامه تلویزیونی که از کانال یک پخش گردیده از آقای عرفان قانعی فرد نام می برد که گویا ایشان در سیرک انتخابات رژیم شرکت کرده است.

آقای قانعی فرد این ادعای دکتر جمشید اسدی را دروغ دانسته و تاکید کردند که من در هیچ انتخاباتی از جمله سیرک انتخابات ریاست جمهوری رژیم شرکت نکرده ام.

ساعاتی بعد دکتر جمشید اسدی با انتشار پیام ویدیویی از آقای قانعی فرد پوزش خواسته و تاکید کردند که منظور ایشان آقای پیمان عارف بوده که یکی از برنامه سازان در کانال یک است که در سیرک انتخاباتی رژیم شرکت کرده است و نام بردن از آقای قانعی فرد تنها یک اشتباه لفظی و به علت درگیری فکری بوده که در آن لحظه داشتند.

دکتر جمشید اسدی پیام ویدیویی پوزش خواهی از دکتر عرفان قانعی فرد را در اختیار وبسایت ایران و اسرائیل قرار دادند و ما نیز وظیفه خود دانستیم در راستای آگاهی رسانی این پیام را همراه با لینک ویدیوی کانال یوتیوبی آقای قانعی فرد منتشر کنیم.

به امید پیروزی نور بر تاریکی و رهایی ایران