پیروزی اعلام شدۀ بایدن، بهانه ای به دست فلسطینیان داد که از تحریم و قطع رابطه با اسرائیل دست بردارند

مقامات حکومت اسلامی ایران، پس از دریافت یک پیام کتبی از جانب اسرائیل، اعلام کردند که به قطع رابطه با اسرائیل و همچنین تحریم تماس و مذاکره با این کشور پایان می دهند و خواهان بازگشت به میز مذاکرات، و از سر گرفتن همکاری های امنیتی بین طرفین هستند.

آگاهان می گویند که این تغییر جهت دولت محمود عباس در کرانه باختری، با پیروزی اعلام شدۀ جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط دارد و فلسطینیان اکنون می خواهند برگ تازه ای بگشایند.

محمود عباس دولت پرزیدنت ترامپ را به خاطر حمایت از برخی خواسته های اسرائیل، مورد تحریم قرار داده بود و نه تنها حاضر به گفتگو درباره طرح صلح آمریکایی موسوم به “معاملۀ قرن” نشد، بلکه حتی از دیدار با مقامات ارشد آمریکایی روی گرداند.

اسرائیل از دیرباز خواستار شده بود که حکومت خودگردان از ادامه پرداخت مقرری ماهیانه به تروریست هایی که در زندان های اسرائیل نگهداری می شوند، و همچنین از پرداخت مستمری به خانواده های تروریست های هلاک شده دست بردارد. اسرائیل می گوید که این کمک های مالی، باعث تشویق عملیات تروریستی می شود و حتی مواردی وجود داشته که یک جوان فلسطینی به هدف تامین معاش خانواده خود، علیه اسرائیلیان مرتکب جنایت شده تا به زندان افتاد و خانواده اش از مقرری ماهیانه برخوردار گردد.

اسرائیل سال گذشته اعلام کرد که مبلغ کلی این کمک های مالی  به تروریست ها و خانواده های آنان را از پولی که هرماه بابت عوارض گمرکی دریافتی، به حکومت خودگردان باز می گرداند خواهد کاست و این اقدام ، خشم حکومت خودمختار را برانگیخت و از دریافت پول های بازگشتی خودداری کرد. مبلغ کلی این امر به بیش از یک میلیارد دلار می رسد و اکنون حکومت خودگردان به علت کمبود شدید مالی خواهان تحویل گرفتن آن است.

اسرائیل با فرستادن یک پیام کتبی، در صدد دلجویی از فلسطینیان برآمد و اکنون آنها اعلام می دارند که روابط با اسرائیل را از سر خواهند گرفت.