پیش بینی جنجالی یک جامعه شناس:بزودی تحولات بزرگی در ایران رخ خواهد داد.عمامه پرانی اول داستان است

احتمال سقوط رژیم هر روز قوی تر می گردد به طوری که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و جامعه شناسان داخل ایران نیز در هر فرصتی آن را به صراحت اعلام می دارند.

حسن محدثی یکی از جامعه شناسان در داخل ایران است که طی یک سخنرانی آشکارا اعلام می دارد که ایران در آستانه یک تحول عظیم سیاسی و اجتماعی قرار دارد که طی ماه های آینده رخ خواهد داد.

این جامعه شناس پدیده عمامه پرانی را نمونه ای از این تغییر و تحولات دانسته و خطاب به آخوندها می گوید که عمامه پرانی تازه اول داستان است و اتفاقات بزرگ تر و ژرف تری در راه است.

نسخه کامل سخنان حسن محدثی در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.