چاقو خوردن یک طلبه آمر به معروف در قم

دوشنبه پیش حدود ساعت ۲۱ درشهرک پردیسان قم، خانمی که حجاب نامتناسب با حجاب تحمیلی رژیم داشت، به همراه مردی که در کنار او بود، در خیابان مورد مزاحمت طلبه ای قرار می گیرد که به بهانه «امر به معروف و نهی از منکر» با آن‌ها درگیر می‌شود. در این میان، مرد همراه آن خانم، با چاقو به بازوی راست این آخوند مزاحم ضربه ای عمیق می زند و او را راهی بیمارستان فرقانی قم می‌کند.

۴۲ سال است که امر به معروف و نهی از منکر، بهانه ای برای تعرض به حریم خصوصی شهروندان و ایجاد مزاحمت برای زوج های ایرانی است.