چالش های امنیتی رئیسی و مُلای هشتم وزارت اطلاعات او

در این چند روز، کابینه ابراهیم رئیسی پس از ۸ سال دوران مشهور به اعتدال به قدرت خواهد رسید. یکی از وزارتخانه های مهم این کابینه هم، واجا است [وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی].

تا امروز ۷ مُلا بر این کرسی واجا [MOIS] نشسته اند که از خلق هر نوع جنایت و توحشی، عتاب نداشته‌اند.

از خودکشی دسته جمعی ایرانیان در زمستان بی بهار ۱۳۵۷، و حمله خمینی و تروریست های شرکت کننده در جنایت و مکافات بلوای ۵۷، دیگر سرنوشت مرگ و زندگی ملت فراموش شده ایران و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ در بند مُلایان باورمند به تروریسم اسلامی  گرفتار آمده. بنام خدا در نوروز ۵۸ پایه های اولین و خونریزترین و فاسدترین حکومت الله بر زمین ریخته شده و نظم ارتجاعی، واپس گرا، سخیف و وحشیانه ای قوام گرفته. مجموعه ای نازیبا و وحشتناک و بی قواره با توهمی نامفهوم به اسم اسلام ناب محمدی!

عمامه به سرهای قدرت طلب، لمپن، غارتگر، بی رحم، سفسطه گر، متعصب، شیاد، کینه توز و مخرب بجای مانده از دوران های شوم صفویه و قاجاریه نقشی ویرانگر را در انحطاط و نابودی جامعه سرخورده و زخم خورده ایرانی در این ۴ دهه شوم ایفا کرده اند. زلزله ای ویرانگر که حتی کل منطقه را به ویرانی سوق داده. خوی خلیفه اول (خمینی) و دوم (خامنه ای) در ساختار خلافت اسلامی ولایت فقیه، کمترین تفاوتی با ماهیتی پلید سلاطین خونریز صفویه و یا بی کفایت قاجاریه نداشته و ندارند.

حکومت آخوندی ثناخوان مرگ و دکان دار دین و خودشیفتگان باورمند به چماق تکفیر و مجهز به خرافات و موهومات، شدند کابوس ملت بی پناه و ناامید ایران و موجب هراس همسایگان ایران زمین. و این خشکه مقدس های متظاهر به دین و عقب افتاده، برای خودشان دستگاه اطلاعات و جاسوسی خلق کردند.
هر کدام از دوران های ری شهری، فلاحیان، دری نجف آبادی، یونسی، اژه ای، مصلحی و علوی در واجا همراه با اعدام ، ترور، خفقان، سانسور و سرکوب بوده است. هیچ کدام از این ۷ مُلا هم سواد و دانش اطلاعاتی امنیتی نداشتند.یکی به او، اجتهاد یک شبه داده و وزیر هم برای حکم قتل و جنایت، آماده خدمت به  ساختار خلافت اسلامی ولایت فقیه.

صرفا یک وزیر واجا در زمان خمینی حضور داشته، و ان هم ری شهری است که معاونش فلاحیان بود. گرچه ری شهری هم مُلای جاسوس کابینه علی خامنه ای بود.  مابقی وزرا را شخص علی خامنه ای در این ۳۲ سال تعیین کرده که اکثرا هم از مدرسه مخوف حقانی سربرآورده اند.

حوزه فعالیت واجا ، پس از دوران جنگ ایران و عراق، آمیخته به تروریسمشد و دوران علی فلاحیان، به اوج رسید. ترورهای داخل و خارج از کشور، برای صیانت از ساختار اختاپوس مذهبی مُلایان شیعه ، به گوش هر که در عالم رسید.و جهانیان از فرهنگ اهریمنی و ظلمتکده جاهلیت رژیم مُلاهای چماقدار، جز آوای وحش نمی شنید.
امروزه در مجلس مشروعه، صلاحیت و کفایت وزیران بررسی می شود و یکی از آنان هم سید اسماعیل خطیب است. که درباره اش همین چند روز قبل نوشتم.

وزارت واجا مُلایان به عنوان بخشی از جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با چالش های امنیتی وافری روبروست و کار کابینه رئیسی هم حل مشکلات ایران و مردمان ایران نیست، بلکه هدف غائی حفظ ساختار قدرت به هر قیمتی است. کشور در حد بحران جدی است. ناامنی در کشور به اوج رسیده. در دوران وزیر قبلی، در روز روشن یا ترور شده یا خرابکاری و یا جاسوس های اجنبی هر کاری کرده اند از بردن سند تا عکاسی تا جمله پهبادی و … در دوران دو وزیر قبلی هم در همه جا، گوش و موش کاشته اند و دیگر کار از کار گذشته!… هر حلقه ای را هم در اوهام دستگیر کردند، بی فایده بود.

کار به جایی رسید که هر کدام از جنبش های مردمی داخلی علیه استبداد خامنه ای از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ را تمرکز امنیتی چند نهاد اطلاعاتی و سرویس جاسوسی خارجی نامیدند! [رئاسه الاستخبارات العامه السعودیه،  CIA, MI6, Mossad و … ]

در این سالها، ضعف اطلاعاتی و نادانی دستگاه جاسوسی مُلایان مورد مضحکه و مسخره سازمان های اطلاعاتی جاسوسی جهان قرار گرفت. کاری نمی دانند الا تروریسم و خون ریختن  یا تملق خامنه ای را گفتن. آش آنقدر شور شد که از یک سو مُلای جاسوس چهارم [علی یونسی] علنا آمد و گفت: موساد همه جا گرفته و مراقب جان تان باشید! و مُلای جاسوس هفتم [ محمود علوی] مشغول فیلم سازی و سریال های تخیلی بود و آمد و با خیالبافی ساده لوحانه گفت: چرا کار اطلاعاتی بلد نباشم، من نقاشی بلدم و آب و رنگ را با هم قاطی کرده ام!

و امروز هم در مجلس شورای اسلامی، به بررسی سابقه مُلایی خامف بی اعتبار، بی تجربه، ضعیف و نادان به نام سید اسماعیل خطیب نشسته اند. گرچه قرار است که خود رئیسی هم با عقب افتادگی ذهنی فاجعه آمیزش در مجلس بنشیند و با هاله تقدس جعلی اش، نمایندگان را مرعوب سازد تا که میر غضب دراز ریش، بدون سردرد سرگرم کار خویش باشد.

و اگر سید اسماعیل خطیب همان مُلای جاسوس هشتم باشد ، کابوس سنگینی برای اهل سیاست و فرهنگ ایران است. این چماقدار موذی، شوم و بی شرم در پی توسعه تروریسم و اختناق و سانسور خواهد رفت تا با یاسای چنگیزی، به مانند رئیسی ، پیام آور پریشانی و ناامنی و انحطاط و نابودی ویرانگری باشد.
سید اسماعیل خطیب با ذهنیت توهم پرور، خودش را متفکر و هوشمند می داند اما مرزهای ایران و تهدید ها را هم نمی شناسد. مشابه ادبیات خامنه ای، دشمن دشمن خواهد کرد اما او اهل شیطان و شیطانک گفتن هم هست. و بانی متملق آمیز و جزم باورانه معتقد است که حمله خمینی و مُلایان در بلوای ۵۷، «اعجاز نور خورشید امام» بوده!

خطیب نزدیک به حلقه تروریسم چپ است و ایامی هم که در دوران ملای جاسوس دوم (فلاحیان) در قم بود، کارنامه اش را همگان می دانند! دست پرورده مکتب علی فلاحیان است و جز خون ریختن و پاسبانی ولایت فقیه، کاری دگر نمی داند. و این شیوه چیدمان، خود حکایت از آماده شدن مُلایان برای دوران انتقال قدرت و جانشینی خامنه ای است که گروهی شمشیر به دست، بر راس امور قرار بگیرند تا مبادا، کسی ساز مخالف بزند.

خطیب و رئیسی کاری به مصالح و منافع ملی ایران ندارند و ماموریت شان، حذف تهدید داخلی و خارجی و ایجاد اغتشاش و آشوب منطقه ای است . چه بسا با امدن او، پیش بینی و تحلیل اکثر سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی جهان آن چنین باشد که موج جدید تروریسم [Terrorism]  دوباره به راه خواهد افتاد! مهم ترین چالش امنیتی خطیب و رئیسی، جنبش های داخلی مردم ایران است وگرنه، کاری به نفوذ اجنبی در ایران ندارند!

طبعا افرادی مانند دیوید بارنئا [David Barnea] مدیرموساد و یا ویلیام برنز [William  Burns] مدیر سی آی ای و یا خالد الحمیدان [رئیس الاستخبارات العامه السعودیه]، نیک می دانند که کل نظام مُلاها ، در پی توسعه برنامه های هسته ای ، موشکی ، پهبادی و تروریسم و ایجاد بی ثباتی و آشوب منطقه ای هستند و بس… چون دست پرورده خمینیسم‌اند و خمینیسم انبانی است از رذالت ها که تروریسم جزیی از ان است.

نوشته عرفان قانعای فرد، برگرفته از سایت خبرگزاری ایرانشهر