چرا ابعاد نفوذ اطلاعاتی “موساد” در ایران تا این حد گسترده است؟ گفتگوی شهرام همایون با منشه امیر

در گفتگوی هفتگی که روزهای دوشنبه از شبکه جهانی “کانال یک” در لوس آنجلس پخش می شود، آقای شهرام همایون میزبان برنامه از آقای منشه امیر پرسید که چگونه ممکن است که ماموران موساد وارد ایران می شوند، به خانه یک قاچاقچی مواد مخدر می روند، از او بازپرسی می کنند و اعتراف  می گیرند که از جانب سپاه پاسداران ماموریت داشته ترتیب قتل یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه و یک افسر ارشد آمریکایی در آلمان و یک روزنامه نگار فرانسوی را بدهد. ماموران اسرائیلی پس از اعتراف گرفتن از آن فرد و ضبط سخنان او، مکان را ترک می گویند و بی آن که شناسایی شوند، به پایگاه خود باز می گردند، ولی سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی حکومت، هیچیک از این ماجرا آگاهی ندارد و ماموران به سلامت از ایران خارج می شوند.

آقای همایون ارزیابی کرد که این حادثه که شش ماه پیش روی داده، نشان شگفت انگیز قدرت نفوذ اسرائیل در داخل ایران است. وی سپس پرسید که چگونه و به علت چه عواملی اسرائیل قادر است چنین تعداد عظیمی از افراد رابط را در داخل ایران بسیج کند.

در این گفتگوی ۴۵ دقیقه ای مطالب دیگری نیز مورد بحث قرار گرفت که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد.