چرا اسرائیل باید از روند مذاکرات در وین تا این حد نگران باشد؟ دیدگاه و ارزیابی آقای جمشید چالنگی

روزهای اخیر خاورمیانه و جهان صحنه یک رشته فعل و انفعالات گسترده بوده است. گرچه احتمال درگیری جنگی بین روسیه و جمهوری اوکراین بیشترین توجه را در عالم سیاست بین المللی جلب کرده، ولی اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه بیشترین دلمشغولی خود را متوجه مذاکرات اتمی وین و کنش ها و واکنش های رژیم ایران و دولت های غربی و در راس آن ها ایالات متحده ساخته اند.

آقای جمشید چالنگی که سالیان دراز در ماموریت در مصر و کشورهای دیگر، اوضاع خاورمیانه و به ویژه ایران و اسرائیل را بازتاب داده، در گفتگو با آقای منشه امیر به یک رشته رویدادهای روزهای اخیر در خاورمیانه، به ویژه در رابطه با اسرائیل و ایران واکنش نشان می دهد: