“چرا اسرائیل حق دارد به جنگ افزار هسته ای مسلح شود، و ایران نباید چنین حقی داشته باشد؟” مناظره چالشی در تلویزیون “اندیشه”

در یک مناظره تلویزیونی که شب گذشته (سه شنبه) از شبکه تلویزیونی جهانی “اندیشه” پخش شد، آقای منشه امیر از جمله گفت که هدف از برقراری تحریم های آمریکایی، مشکل آفرینی برای مردم ایران نبوده بلکه قصد آمریکا آن بوده که امکانات مالی رژیم برای ادامه برنامه های موشکی و اتمی و تروریست پروری کاهش یابد و در حد امکان متوقف شود.

در این مناظره که به مدیریت آقای حسن اعتمادی و حضور آقای احمد پورمندی پخش شد، آقای امیر در توضیح این دیدگاه گفت که حتی در دوران محمود احمدی نژاد که ایران هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، وضع معیشتی مردم ایران نه تنها بهبود نیافت و نه تنها تورم متوقف نشد، بلکه هر روز سطح زندگی پائین تر آمد.

آقای امیر گفت که برای رژیم  اسلامی، هرگز چیزی به نام “ملت ایران” وجود نداشته بلکه همیشه “امت اسلامی” مطرح بوده که ایرانیان باید قربانی آن شوند و هدف از تحریم های آمریکایی، نه آسیب رساندن به مردم ایران، که خشکانیدن منابع مالی رژیم در ادامه برنامه های فتنه گرانه بوده است.

آقای امیر در بخش دیگری از سخنان خود، این ادعای حکومت ایران را که “چرا رژیم صهیونیستی بمب اتمی داشته باشد و حکومت اسلامی ایران نداشته باشد” بهانه ای برای توجیه برنامه های هسته ای رژیم ایران توصیف کرد. او گفت که حتی اگر این گمان که اسرائیل دویست بمب  هسته ای دارد، امری که هرگز مورد تائید مقامات رسمی قرار نگرفته، برای دفاع از موجودیت این کشور در برابر حکومت هایی بوده که علنا اسرائیل را به نابودی تهدید کرده اند. او گفت که در گذشته، این دشمنان، کشورهای عرب بودند. ولی آن ها چند سالی است که راه مسالمت و آشتی با اسرائیل را در پیش گرفته اند، ولی اکنون رژیم ایران جایگزین آن ها شده و اگر بمب اتمی بسازد، امنیت اسرائیل به شدت به خطر خواهد افتاد.

آقای منشه تاکید کرد که اگر دشمنی با اسرائیل به طور کامل پایان یابد، و امنیت و دوستی و همکاری در خاورمیانه برقرار گردد، تردیدی نیست که باید همه کشورهای خاورمیانه جنگ افزارها را کنار گذارند و تنها به تسلیحات دفاعی بسنده کنند. ولی معلوم نیست چنین روزی چه هنگامی فرا رسد.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار کاربران قرار دارد.