چرا اسرائیل و ایران باید دو کشور دوست یکدیگر باشند؟ گفت و گو بین آقای منشه امیر و دکتر حسین لاجوردی در تلویزیون کانال یک 

دکتر حسین لاجوردی تحلیلگر و کارشناس امور اجتماعی مقیم پاریس، در یک گفتگوی تلویزیونی با آقای منشه امیر گفت که رژیم ایران به علت سیاست ستیزه جویانه خود علیه اسرائیل، زیان های سنگینی به ملت ایران وارد آورده و به موقعیت بین المللی خود نیز آسیب رسانده است. دکتر لاجوردی گفت که اسرائیل و ایران می توانند در آینده دو کشور بسیار دوست در خاورمیانه باشند.

آقای منشه امیر در این گفتگو که شب گذشته (شنبه) از شبکه تلویزیونی کانال یک به طور مستقیم پخش شد، ارزیابی کرد که در سال های اخیر، گروه روشنفکر و وطن دوست ایرانی به اشتباه خود در خصومت گذشته نسبت به اسرائیل پی برده و اکنون می کوشد آن را جبران کند و ابراز دوستی نسبت به اسرائیل از جانب قشرهای گسترده ای از مردم ایران، بیش و بیشتر می شود.

دکتر حسین لاجوردی این ارزیابی را مورد تایید قرار داد و از جمله گفت که دو ملت ایران و اسرائیل می توانند در آینده دوستان خوبی برای یکدیگر باشند.

دکتر لاجوردی در مورد جنگ ایران و عراق، که خمینی آن را با شعار “راه قدس از کربلا می گذرد” هدایت میکرد، بزرگترین تلفات جانی و زیان مالی را بر ایران و ایرانیان وارد آورد.

آقای منشه امیر در گفت و گو که ۴۵ دقیقه ادامه یافت، از جمله به واژه “کودک کش” که از جانب علی خامنه ای به اسرائیل نسبت داده می شود، گفت که کودک کش واقعی رژیم ایران است که در دو سال پایانی جنگ هشت ساله با عراق، کودکان دبستانی ایران را برای فرستادن به جبهه بسیج کرد و آنان را بدون گذراندن تعلیمات کافی نظامی به میدان های مین فرستاد تا کشته شوند و بدنشان تکه تکه گردد و سربازان بتواند از محل عبور کرده و به خاک عراق هجوم برند.

در مورد کودکان فلسطینی که در جریان درگیری گروه های ترور علیه اسرائیل کشته می شوند، آقای منشه امیر گفت که روی هیچ گلوله اسرائیلی نوشته نشده است که فقط به کودکان اصابت کند، بلکه گروه های ترور هستند که همانند رژیم ایران کودکان را به خط مقدم درگیری می فرستند که کشته شوند و وسیله تبلیغات گروه های ترور علیه اسرائیل گردند.

نسخه کامل این گت و شنود، در اختیار کاربران قرار دارد: