پاسخ‌های منشه امیر به پرسش‌های جشمید چالنگی و مناظره با علیرضا نوری زاده

تاریخ برنامه: آدینه ۲۴ امرداد ماه ۱۳۹۹ – ۱۴ اوت ۲۰۲۰