چرا ایالات متحده هنوز لزوم دریافت ویزا برای گردشگران اسرائیلی را باطل نکرده است؟

اسرائیل و ایالات متحده اعلام داشتند که برای بررسی امکان لغو رواید توریستی بین دو کشور نهاد ویژه ای برپا می کنند که همه جوانب این امر را مورد بررسی قرار دهد. نفتالی بنت نخست وزیر، در پایان دیدار از واشنگتن، این توافق را یکی از دستاوردهای سفر خود به آمریکا و دیدار با پرزیدنت بایدن توصیف کرد. ولی آگاهان امور یادآوری می کنند که این مساله، اکنون سالیان دراز است بین مقامات دو کشور در حال بررسی می باشد و روسای جمهوری پیشین ایالات متحده نیر قول هایی در این زمینه داده اند که هنوز به نتیجه عملی نرسیده است.

آگاهان یادآوری کردند که هفت سال پیش نیز گفتگوهای جدی در این زمینه بین معاون وزارت خارجه اسرائیل و مقامات آمریکایی در واشنگتن انجام گرفت و نسبت به پیامد آن ابراز خوش بینی عمیق شد. ولی از آن هنگام تا کنون، هنوز نتیجه نهایی به دست نیامده است.

هر سال حدود یکصد هزار نفر اسرائیلی از ایالات متحده دیدن می کنند و برخی از آن ها خویشاوندان و آشنایانی در آمریکا دارند. ولی همه آن ها باید پیش از سفر روادید ورود دریافت کرده باشند، وگرنه، اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت – و این در حالی که اسرائیل از چند دهه پیش لزوم ویزا برای آمریکاییانی را که به این کشور می آیند باطل کرده است.

در واقع، تلاش اسرائیل برا جلب موافقت ایالات متحده برای لغو ویزا، از ۱۸ سال پیش آغاز شد و در طول همه این سال ها تقاضای اسرائیل برای لغو ویزا به نتیجه مطلوب نرسید.

اسرائیل لزوم ویزا را در مورد بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین دولت های دوست آمریکا باطل ساخته، ولی با آن که اسرائیل یکی از دوستان نزدیک ایالات متحده محسوب می شود، هنوز به این امتیاز دست نیافته است.

ایالات متحده برای لغو ویزا در مورد کشورهای دیگر، استانداردهایی دارد که اسرائیل هنوز نمی تواند به آن پاسخگو باشد. یکی از استانداردها آن است که درصد افرادی که از کشوری به آمریکا می آیند و قصد اقامت دائم دارند، بسیار پائین است – و این در حالی که حدود ده درصد از جوانان اسرائیلی که ویزا می گیرند، می کوشند در آمریکا بمانند. سفارت آمریکا در اسرائیل هر سال بیش از یک هزار تقاضای این گونه جوانان اسرائیلی را رد می کند.

شمار زیادی از شهروندان جوان اسرائیلی، پس از گذراندن دوران طولانی خدمت نظام وظیفه، به سفرهای چند ماهه و حتی بک ساله به کشورهای دیگر دست می زنند و شمار چشمگیری از آنانی که توانسته اند ویزای آمریکایی گرفته و وارد آن کشور شوند، به هوس اقامت می افتند.

همچنین ایالات متحده نگران است که برخی اعراب فلسطینی که به شهروندی اسرائیل درآمده و دارای گذرنامه این کشور می باشند، وارد آمریکا شوند و کنترل آنها دشوار باشد.

مسائل امنیتی دیگری نیز وجود دارد که آشکار نشده است.

با این همه، دولت آمریکا برای شهروندان میانسال و کهنسال اسرائیلی که دارای خانواده و زندگی مرفه هستند و بعید است در آمریکا بمانند، ویزای ده ساله صادر می کند.

از هنگام استقلال اسرائیل در هفتاد و سه سال پیش تا کنون، حدود سیصد هزار اسرائیلی به ایالات متحده مهاجرت کرده و در آن جا مانده اند و اکنون یک جامعه بیش از ششصد هزار نفر را به ویژه در نیویورک و کالیفرنیا تشکیل می دهند.