نود درصد رای دهنده‌ها از قانون اساسی آن خبر ندارند.