چرا رژیم، ملت ایران را از استفاده از تجربیات اسرائیل برای رفع کمبود آب محروم می‌کند؟

اسرائیل در یکی از خشک ترین بخش های خاورمیانه قرار دارد و میزان بارندگی در آن ناچیز است و این کشور همیشه با مساله کمبود آب روبرو بوده است. ولی همین کشور با استفاده از شیوه های درست مدیریت آب و همچنین تکنولوژی بسیار پیشرفته شیرین کردن آب دریا، به مرحله ای از پیشرفت رسیده که نه تنها همه نیاز مردم خود را تامین می کند، بلکه به کشورهای همسایه نیز آب می فروشد و بدین سان، مناسبات صلح و آشتی با اردن را تحکیم می بخشد و آماده است که به سوریه نیز آب بدهد.

از دوران باستان، کمبود آب، چنان مشکل بزرگی در سرزمین ملت یهود بوده، که “دعای باران” بخشی از مجموعۀ نیایش های یهودیان در سراسر جهان است و در داخل اسرائیل، با پایان تابستان و نزدیک شدن فصل پاییز اجرا می شود.

گرچه نیایش باران، به باور دین مداران می تواند راه حلی برای رفع کمبود آب باشد، ولی تجربه قرن ها نشان داده که این شیوه کافی نبوده و کمبود آب در طول قرن ها همچنان ادامه داشته است. ولی اکنون دو ده سال است که تکنولوژی مدرن و ابتکارهای مهندسین به کمک آمده و اسرائیل این مشکل را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

در دورانی که منابع آب اسرائیل بسیار محدود بود، “سازمان مدیریت آب” برپا شد که وظیفه آن، حفاظت از سفره های آب زیرزمین و تقسیم عادلانه آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شهروندی بود. این سازمان به نحوی عمل کرد که سفره های زیرزمینی در حد خطرناکی پایین نیاید و هر قطره بارانی را که از آسمان می بارد بتواند جمع آوری و حفظ کرد و حتی آسمان را ناچار به بارندگی ساخت.

ولی هیچیک از آن ها، به اندازه برپایی تاسیسات بزرگ نمک زدایی از آب دریا موفق نبوده است – گرچه، هزینه تولید آب با این شیوه را نباید از نظر دور داشت.

هم اکنون پنج رشته تاسیسات نمک زدایی از آب دریا و قابل شرب کردن آن ها در نوار ساحلی اسرائیل با دریای مدیترانه مشغول به تولید است. این تاسیسات حدود نیمی از آب قابل شرب اسرائیل را تامین می کند که این امر در دنیا نظیر ندارد.

این پنج کارگاه نمک زدایی، سالیانه حدود ششصد میلیون متر مکعب آب را در اختیار مردم اسرائیل قرار می دهد.

پالایش فاضلاب نیز یکی از عمده ترین منابع تامین آب مورد نیاز اسرائیل است. این آب با شیوه های بسیار مدرن، میکروب زدایی می شود و هرگونه ماده ای که برای سلامت انسان نامناسب باشد، از آن دور می گردد. ولی این آب، تنها به مصرف امور کشاورزی می گردد و در پیشبرد کشاورزی و پرورش محصولات نقش عمده ای دارد.

پیش از بکارگیری این شیوه های تولید آب، چند سالی خشکسالی در اسرائیل به حدی رسیده بود که مصرف آب جیره بندی شد و از مردم خواسته شد چمن خانه خویش را خشک کنند و به درختان آب ندهند. ولی این محدودیت، کوتاه مدتی پس از آن لغو گردید و کمبود آب جبران شد.

شیوه دیگر مدیریت آب، تلاش برای گردآوری و حفظ آب بارندگی در نقاط مختلف کشور است. برای این منظور در برخی نقاط حوضچه هایی حفر شده که آب باران در آن ها گردآوری می شود و به هدر نمی رود.

ولی هنوز بخش اعظم آب بارندگی به هدر می رود و به ویژه در نقاط ساحلی اسرائیل که نسبتا پرباران است، به دریا سرازیر می گردد. در زبان عبری ضرب المثلی هست که می گوید: “همه آب ها به سوی دریا روان میگردد، ولی دریا هرگز سیر نمی شود”. اسرائیل در این زمینه نیز دستاوردهایی داشته، اما هنوز باید راه درازی بپیماید.

در سال های اخیر ابراز نگرانی می شود که کمبود آب در بسیاری از کشورهای دنیا، ممکن است باعث شود که جنگ جهانی سوم بر سر آب روی دهد. ولی دست کم برای اسرائیل، آب به یک وسیله پیشبرد صلح و دوستی مبدل شده است و آن، اعطای میلیون ها متر مکعب آب به اردن در ظرف سال است.

اسرائیل آماده است این تجربیات خود را در اختیار سوریه، لبنان و به ویژه مردم ایران نیز قرار دهد. ولی رژیم ایران خواهان نابودی اسرائیل است و با این سیاست ستیزه جویانه، ملت ایران را از استفاده از تجربیاتی که کشور اسرائیل حاضر است با کمال میل در اختیار ملت ایران قرار دهد، محروم می سازد.