«چرا حکومت اسلامی از روزی که به قدرت رسید،مرگ اسرائیل را طلب کرد؟»پاسخ منشه امیر و خانم فاطمه سپهری در برنامه تفسیر خبر

در برنامه “تفسیر خبر” در تلویزیون “ایران فردا”، آقای جمشید چالنگی در گفتگو با خانم فاطمه سپهری در مشهد و آقای منشه امیر در اورشلیم، وضع اقلیت مذهبی در ایران و مشکلات آنان مورد بحث قرار گرفت.

آقای چالنگی که از چند دهه پیش تهیه و پخش برنامه هفتگی “تفسیر خبر” را عهده دار می باشد از جمله پرسید که چرا رژیم خمینی از روزی که قدرت را به دست گرفت، به سرکوب اقلیت های مذهبی پرداخت و بسیاری از آزادی های انسانی را از آنان سلب کرد؟

خانم فاطمه سپهری که یکی از با شهامت ترین زنان ایران است و در شهر مذهبی مشهد نماد راستین مقاومت ملت ایران در برابر حاکمان ظالم به شمار می آید، یادآور کرد که حکومت خمینی و خامنه ای با همه چیز و هرکس مخالفند و آنان را سرکوب می کنند.

خانم سپهری که یک همسر داغدار است تعریف کرد که رژیم چگونه با هر شیوه ممکن می کوشد خانواده او را زیر فشار بگذارد تا از مبارزه دست بردارد.

خانم سپهری گفت که از دیدگاه او همه انسان ها یکسان هستند و باید از حقوق یکسان برخوردار باشند و ایمان مذهبی هرکس برای خود او محترم است.

آقای منشه امیر گفت که از هنگام به قدرت رسیدن خمینی و حتی پیش از آن، تبلیغات یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی به تدریج موج می گرفت، ولی هرچه زمان می گذرد، گروه های بیشتری از مردم ایران درک می کنند که حکومت آنان را به بیراهه کشانده و آمادگی آنان برای همکاری با اسرائیل بیشتر می شود.

آقای جمشید چالنگی یادآوری کرد که اکنون بسیاری از مردم ایران در اعتراضات خود شعار می دهند “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران”.

نسخه کامل این گفتگوی جالب تلویزیونی در اختیار علاقمندان و کاربران قرار دارد: