چرا حکومت اسلامی ایران با روند صلح در خاورمیانه، قاطعانه مخالفت می ورزد و خواهان نابودی اسرائیل است؟

تهدید به نابودی اسرائیل بر روی موشکهای قدر

یک کارشناس ایرانی در امور خاورمیانه، در مصاحبه ای که در تلویزیون بی بی سی در مورد ریشه های خصومت رژیم ایران با اسرائیل پخش شد، این ارزیابی را مطرح ساخت که کشورهای منطقه، از روز نخست، رژیم ایران را در شکل بخشی خاورمیانه جدید سهیم نساختند و از این رو حکومت ایران حق دارد برای تامین امنیت خود به اقداماتی که لازم می داند، دست بزند. این تحلیلگر به عنوان مثال گفت که چون در تنظیم قرارداد صلح اوسلو بین اسرائیل و فلسطینیان که بیست و چهار سال پیش در کاخ سفید امضا شد، حکومت ایران را دخالت ندادند، رژیم ایران به بیشترین تلاش خود برای خنثی کردن این توافق انجام داد و آن را به شکست کشاند.

از دیدگاه آقای منشه امیر، رژیم ایران از روز اول همه راهکارهای صلح آمیز برای رسیدن به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را مردود دانسته و نابودی اسرائیل را مطرح ساخته است. به گفته آقای امیر، چنین حکومتی که مرتبا فریاد نابودی اسرائیل سر می دهد، و برای رسیدن به این نیت ناپاک، بیشترین تلاش خود را به کار می برد، نه خود حاضر است در روند برقراری صلح شرکت داده شود و نه خود آن رژیم حاضر خواهد بود چنین دعوتی را بپذیرد.

آقای منشه امیر هفته پیش در گفتگو با برنامه ساز سیاسی آقای جمشید چالنگی، به این پرسش پاسخ گفت که ستیز حکومت ایران با اسرائیل، در چه عواملی ریشه دارد.

3 دیدگاه‌

  1. انقلاب اسلامی ایران با شعارهای مرگ بر شاه و مرگ بر شیطان بزرگ آمریکا پایه ریزی شده است و رژیم ایران مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل را سقف انقلاب اسلامی ایران زده است تا ولایت سپاه شیعه اسلامی را به جهان عالم معرفی و صادر بکنند حال یا پایه و سقف مستحکم خواهد شد و یا خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است

  2. مشخص است چرا، با این سیاست می توان نقاب از چهره متحدان پوشالی غرب، یعنی عرب زبانان و عثمانی برداشته و وحشی گری و فرصت طلبی آنان و سو استفاده این دو از آنهایی که خود را مسلمان می نامند از طریق فرستادنشان به کشورهای غربی و درنتیجه بدست آوردن اعمال نفوذ سیاسی بر دول غربی را بیش از پیش آشکار ساخت و ایران را تنها درحد یک شعار دهنده بدون خطر نشان دهد.

    درحالیکه عرب زبانان، غربی ها را با بمب منفجر کرده، عثمانی ها متحدان غرب را کشته و غربی ها را با فرستادن تروریست ارعاب می کند تا بتواند زمین کشورهای دیگر را اشغال مانند عفریت و منابع نفتی اشان مانند قبرس را بدزدد.

Comments are closed.