چرا رژیم ایران به هواپیمای اوکراینی که در افغانستان ربوده شده، سوخت رسانی کرد و به آن اجازه پرواز داد؟

دولت اوکراین تایید کرد که یک هواپیمای مسافری آن کشور که به فرودگاه بین المللی کابل فرستاده شده بود تا شهروندان اوکراینی گرفتار در افغانستان را به کشور خود باز گرداند، ربوده شده و از سرنوشت آن هنوز خبری در دست نیست. یک مقام امور هواپیمایی رژیم ایران اعلام داشت که این هواپیما در فرودگاه مشهد به زمین نشست و پس از سوختگیری به راه خود ادامه داد – امری که هنوز توسط هیچ منبع خارج از ایران تایید نشده است.

تسلط گروه مسلح ناشناس بر هواپیمای مسافری اوکراینی دو روز پیش (یکشنبه) رخ داد و وزارت خارجه اوکراین نیز این خبر را تا امروز پنهان نگاه داشت که علت این رفتار هنوز معلوم نیست. وزارت خارجه اوکراین ضمن افشای این خبر، به سرنوشت هواپیما و سرنشینان آن اشاره ای نکرد و جزئیات بیشتری هنوز به دست نیامده است.

احتمال می رود که تسلط بر این هواپیما توسط عوامل وابسته به رژیم ایران و به دستور آن ها صورت گرفته و ممکن است نوعی اهرم فشار بر دولت کثیف باشد که از پیگیری جریان ساقط سازی هواپیمای مسافری اوکراینی در آسمان تهران دست بردارد. ولی هنوز هیچ گونه نشانه ای برای اثبات این فرضیه به دست نیامده است.

در گزارش کوتاه وزارت خارجه اوکراین آمده است که دو روز پیش افرادی مسلح بر آن هواپیما هنگامی که داشت آماده بازگرداندن شهروندان اوکراینی می شد مسلط گردیدند و آن را بودند. معلوم نیست که چرا دولت اوکراین افشای این خبر را ۴۸ ساعت به تعویق انداخت و همچنین مشخص نیست که رژیم ایران چرا در همان روز فرود هواپیما در مشهد را علنی نساخته بود.

بحث دیگری که مطرح است آن است که چگونه در فرودگاه بین المللی کابل که هزاران سرباز آمریکایی امنیت آن را به دست دارند، افزادی مسلح و ناشناس بر یک هواپیمای مسافری مسلط می شوند و آن را ربوده، به سوی ایران به پرواز در می آورند. چگونه است که دولت اوکراین بلافاصله نیروهای آمریکایی را مطلع نساخت که جلوی این هواپیماربایی را بگیرند.

پرسش دیگر آن است که چگونه در حالی که همه راه های رسیدن به فرودگاه حامد کرزای تحت تسلط و بازرسی طالبان قرار دارد، یک چنین گروه مسلح می تواند خود را به فرودگاه برساند و به این عملیات دست بزند.

همچنین این پرسش مطرح است که چرا از میان ده ها هواپیمای مسافری خارجی که برای انتقال مسافران و شهروندان در فرودگاه بین المللی کابل به زمین نشسته اند، یک هواپیمای اوکراینی ربوده می شود که در جنگ افغانستان دخالتی نداشته، ولی با رژیم ایران بر سر سقوط هواپیما بر فراز تهران همچنان درگیر است.

همچنین پرسیده می شود که ربایندگان هواپیما، پول سوختگیری در فرودگاه مشهد را که یک مبلغ کلان است پرداخته اند و آیا اصولا پولی پرداخت شده، و یا آن که رژیم ایران این سوخت را به رایگان به ربایندگان داده است.

از سوی دیگر، چگونه ممکن است رژیم ایران هواپیمایی را که در شرایط مشکوک به ایران آمده، در فرودگاه خود پذیرا شود و به آن سوخت بدهد و بعد هم ادعا کند که به مقصد کیف پرواز کرده، ولی هنوز به پایتخت اوکراین نرسیده است.

هنگام تنظیم این خبر، هنوز درباره جزئیات این هواپیما ربایی ابهامات بسیار زیاد وجود دارد که شاید در ساعات و یا روزهای آینده، روشن گردد.