چرا علی خامنه ای سیاست “نه شرقی، نه غربی: خمینی را زیر پا گذاشت؟ ارزیابی آقای منشه امیر در گفتگو با رادیو فرانسه

ناکامی های پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین، باید به خامنه ای نشان دهد که او به روی برگ بازنده قمار کرده است.

بسیاری ارزیابی می کنند که در اثر جنگ اوکراین، روسیه ضعیف تر و فقیرتر خواهد شد و تلاش دولت مسکو برای بازگشت به ابرقدرتی به شدت آسیب دیده است.

ولی چرا خامنه ای سیاست اعلام شده از جانب خمینی در اوائل انقلاب را زیرپا گذاشت و در سال های اخیر می کوشد همه تخم مرغ های خود را در سبد روسیه و چین قرار دهد؟

این پرسشی بود که آقای ناصر اعتمادی از رادیو فرانسه با آقای منشه امیر در میان گذاشت که پاسخ او در اختیار کاربران قرار دارد: