چرا نخست وزیر اسرائیل تهدیدهای نظامی علیه رژیم ایران را شدیدتر کرده است؟ پاسخ آقای منشه امیر

نخست وزیر اسرائیل دیروز (سه شنبه) در کمیسیون  امور خارجی کنست (پارلمان اسرائیل) با صراحت گفت که از این پس هرگونه تعرضی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از جانب عوامل وابسته به رژیم ایران علیه اسرائیل صورت گیرد، دولت اورشلیم رژیم ایران را مسئول خواهد دانست و مستقیما علیه آن حکومت واکنش نشان خواهد داد.

در این رابطه، بخش خبری تلویزیون ایران اینترنشنال از آقای منشه امیر پرسید که آیا این به مفهوم آن است که اسرائیل قصد دارد به طور مستقیم با رژیم ایران دیر یا زود وارد جنگ شود؟

آقای امیر گفت که به این پرسش نمی توان پاسخ قاطعی داد زیرا شرایط نظامی، بین المللی، منطقه ای و حتی داخلی در کشورهای منطقه دائما در حال تغییر است و هر لحظه ممکن است تصمیم متفاوت از لحظات دیگر گرفته شود. ولی در حال حاضر، هشدار اسرائیل جنبه بازدارندگی دارد، زیرا حکومت ایران و فرماندهان سپاه برخی قتل های داخل ایران را به اسرائیل نسبت داده و به شدت تهدید کرده اند که از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. رژیم ایران ممکن است برای انجام تهدید خود، از افراد مزدور و یا نیروهای نیابتی استفاده کند و از این رو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که اگر بفرض سوء قصد علیه سفارتخانه و یا دیپلمات اسرائیلی در هر کشوری، توسط هر فرد یا عواملی صورت گیرد، اسرائیل رژیم ایران را مسئول می داند و نسبت به آن کشور واکنش نشان خواهد داد.

از دیدگاه آقای امیر، این هشدار اسرائیل ارزش بازدارندگی دارد و رژیم ایران را از انجام تهدیدهای خود منع می کند و شاید نیازی به اجرای آن پیش نیاید.

پیشتر آقای امیر توضیح داده بود که ضربات سنگین اسرائیل به حزب الله لبنان در جنگ چندین سال پیش، باعث شد که از آن هنگام حزب الله از تعرض آشکار و شدید نسبت به اسرائیل دست بردارد و هشدار آقای بنت به رژیم ایران نیز ممکن است با همین هدف بوده است.

این مصاحبه در اختیار کاربران قرار دارد: