چرا پرزیدنت ترامپ و برخی سیاستمداران آمریکایی از احتمال بروز آشوب در کشور نگران شده اند

در همان حال که پرزیدنت ترامپ و برخی سیاستمداران حزب دموکرات و همچنین گروه هایی از دست اندرکاران امور در ایالات متحده ابراز نگرانی کرده اند که این بار ممکن است روز انتخابات با آشوب همراه شود، تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می کند که اعلام نتایج انتخابات، این بار بسیار جنجالی خواهد بود و نتایج قابل اعتماد شمارش آراء مدت زمانی طول خواهد کشید و این امر ممکن است یک جنجال سیاسی و شاید هم آشوب اجتماعی به دنبال آورد.

یکی از علل عمده این ارزیابی آن است که تا کنون بیش از نود میلیون نفر آمریکایی، از طریق پست و یا به صورت زودهنگام رای داده اند، که شمارش آراء آنان مدتی به درازا خواهد کشید و ممکن است یکی از دو حزب رقیب، این ادعا را مطرح سازد که در شمارش آراء و یا رای دادن از طریق پست تقلب شده و این امر به دیوان عالی ایالات متحده بکشد و ایالات متحده را وارد چند هفته بی ثباتی و ابهام بکشاند.

فرض آن است که اگر شمارش آراء در انتخابات حضوریِ فردا، نشان از اکثریت به سود پرزیدنت ترامپ داشته باشد، او بلافاصله خود را پیروز انتخابات معرفی کند و در انتظار شمارش آراء پستی و یا آراء زود هنگام نشود. در چنین صورتی، اگر شمارش آن نود میلیون رای، که ممکن است چند روز به درازا بکشد، نشان از پیروزی جو بایدن داشته باشد، آنگاه یک جدال بزرگ آشکار خواهد شد و جدل به دیوان عالی کشانده خواهد شد که در آن جا قضات راستگرا از اکثریت برخوردار هستند.

ابراز نگرانی پرزیدنت ترامپ و گروه های دیگری از سیاستمداران آمریکایی نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد که با بروز جدل، گروه های مافیایی از فرصت استفاده کرده و به غارت فروشگاه ها و اموال بپردازند.

بسیاری از صاحبان شرکت ها و فروشکگاه خود را برای چنین احتمالی آماده ساخته اند. کمپانی تسلا که بزرگترین سازنده اتومبیل های برقی است، همه اتومبیل های نمایشگاه های خود را به مکان امن منتقل ساخته و بسیاری دیگر، ویترین های بزرگ فروشگاه ها را با لوحه های چوبی و تخته سه لا پوشانده اند.

آشنایان امور می گویند که در جریان آشوب هایی نیز که پس از هلاکت جورج فلوید به راه افتاد، اکثرا گروه های مافیایی بودند که با تجهیزات از قبل پیش بینی شده به فروشگاه ها حمله بردند و به غارت کالا پرداختند و نمی توان ادعا کرد که همه غارتگران سیاه پوست بودند.

رد یک گزارش آمده بود که پلیس ایالات متحده کامیونی را شناسایی و مصادره کرده که هزاران بطری مواد آتش زا در آن آماده استفاده شده بود.