چریک های حوثی در یمن تهدید می کنند که اسرائیل را نبود خواهند کرد و آمریکا را از پای درخواهند آورد

عبدالسلام جابر وزیر اطلاع رسانی حوثی ها که اسرائیل را به نابودی تهدید کرد.

در گزارش های پیشین شنیدید که یکی از سرکردگان گروه چریکی حوثی ها در یمن هشدار داده که آماده است وارد جنگ مسقیم علیه اسرائیل شود و این کشور را نابود کند.

پس، اسرائیل باید بترسد. باید خیلی بترسد. مگر می شود یک گروه چریکی را که هنوز پس از سه سال نبرد، همچنان در نقطه ای از خاک یمن گیر کرده و قادر به پیشروی نیست، دست کم گرفت؟

یک سرکرده حوثی های یمن به نام عبدالسلام جابر، در سخنانش گفت که اسرائیل حتی از تار عنکبوت نیز سست تر است و به آسانی می توان آن را نابود کرد. البته این واژه ای که چند سال پیش حسن نصرالله علیه اسرائیل به کار برد و این کشور را خانه عنکبوت نامید، ولی چنان ضرب شستی خورد که اکنون ده سال است جرات تعرض به خاک اسرائیل را ندارد.

تازه، این آقای عبدالسلام جابر با عنوان وزیر اطلاع رسانی دولت خیالی حوثی ها در یمن، تهدید کرده است که آمریکا را هم می توانند نابود کنند. پس، آمریکا هم باید بترسد. آمریکا باید بیشتر از اسرائیل بترسد.

ولی از این تهدیدهای توخالی و رجزخوانی های پهلوان پنبه ای، حیرت نکنید. حوثی ها تحت حمایت مالی و تسلیحاتی حکومت اسلامی ایران قرار دارند و حتما تنشان به تن فرماندهان سپاه پاسداران، از قبیل رمضان شریف و حسن سلامی خورده است که در یک چشم بهم زدن قادرند اسرائیل را نابود کنند و آمریکای جهانخوار را از پای درآورند!

لطف کنید به این حوثی های دست نشانده حکومت ایران، آن ضرب المثل را یادآوری کنید که می گوید: قاچ زین را بگیر، اسب سواری پیشکشت.