چریک های کرد می گویند که سه تن از ماموران رژیم را در پیرانشهر و نقده ترور کرده اند

یک گروه چریکی با نام “عقاب های زاگروس” اعلام کرد که در روزهای اخیر، طی رشته عملیات مسلحانه، چند تن از ماموران نظامی حکومت ایران را از پای درآورده است. در بیانیه ای گفته شده که یکی از افسران سپاه پاسداران در منطقه خوزستان ایران از پای درآورده است. این گروه که در گذشته نیز بارها از عملیات مسلحانه خود علیه سپاه پاسداران و دیگر افراد مسلح رژیم خبر داده بود، نام افسر کشته شده را سرهنگ پاسدار حاصل ایلخانی اعلام کرد که در نزدیکی پیرانشهر و نَقده هدف قرار گرفت. زمان این سوءقصد اعلام نگردیده، ولی گفته شده است که سرهنگ پاسدار ایلخانی مسؤول کشته شدن چند تن از افراد موسوم به “پیشمرگه” در استان کردستان بوده است.

در یک بیانیه دیگر آمده است که دیروز (سه شنبه)  دو تن دیگر از افراد اطلاعاتی سپاه پاسداران ترور شده اند. اسامی آن ها، ابراهیم شیخی و دیاکو شیخی اعلام گردید و گفته شد که ماموریت آن ها لو دادن چریک های کرد بوده است. این افراد در نزدیکی نَقَده ترور شدند. در بیانیه “عقاب های زاگرس” آمده است که به این دو تن از مدتی پیش اخطار شده بود که از انجام کارهای اطلاعاتی برای رژیم دست بردارند.

مقامات حکومت اسلامی ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.