برنامه چشم انداز، تلویزیون ایران اینترنشنال
سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸-۱۸ ژوئن ۲۰۱۹

2 دیدگاه‌

  1. جالبه در بین کارشناسان برنامه تنها کسی که بدون طرفداری و هواداری و بدون زنده باد و مرده باد و از روی منطق و عدالت صحبت فرمودند خودشان ساکن اسرائیل هستند . البته این موضوع بسیار مایع افتخار ماست که جناب استاد عزیزمان آقای منشه امیر عادلانه و منصفانه صحبت فرمودند ولی چیزی که جالب بود آن بود که دو کارشناس دیگر که در آمریکا ساکن هستند انگار از خود اسرائیلیان و اعراب متعصب‌ تر و افراطی تر بودند و همین نکته جوابی بود به صحبت های آقای فرهنگ که گفتند از یهودیان که در طول تاریخ تحت فشار و کشتار بی عدالتی بودند توفع میرود که خودشان به مسائل عادلانه بنگرند و عادلانه برخورد کنند ، همین برخورد استاد عزیز نشان دهنده برخورد عادلانه یهودیان با مسائل است . جایی حق با اسرائیل است کاملأ منطقی و با مستندات تاریخی از یهودیان دفاع میکنند و جایی که امکان دارد شیوه برخورد دولت اسرائیل را نپذیرند به صراحت واقعیت را میگویند بدون آنکه جانب داری کنند . من از جناب منشه امیر بسیار متشکرم که با متانت خود به عنوان نماینده کلیمیان همیشه مایع افتخار کلیمیان بوده اند . کاش برنامه تمام نمیشد و پاسخ مطلب مورد ادعای آقای فرهنگ درباره مسئله نیل تا فرات بی جواب نمی‌ماند .

  2. حدود شصت سال آقای منشه امیر ھزاران ھزار بار بازگویی تاریخ را کرده۰ ایشان دیگه شکیبایی شان سر آمده۰ شکیبایی خدا ھم روزی سر میاد و خَشمش را نشان میده۰ نخست اعراب تهدید و حمله کرد اما اسرائیل پیش دستی کرد و پیروز شد۰ آیا این درست است که اسرائیل باز هم به اعراب اجازۂ ورود به اسرائیل را بدهد؟ اسرائیل از اعراب هیچ قرامت و غنیمتی نمیخواد بجز آنکه به فلسطینیھا که براستی اعراب مهاجر به سرزمین باستانی اسرائیل ھستند، اجازۂ حق شهروندی به کشورھای عربی دهند؟ اعرابی که تا گردن در نفت و ثروت فرو رفته۰

Comments are closed.