چهارصد نماینده کنگره آمریکا در نامه سرگشاده به ترامپ: «قدرت رهبری نشان دهید و از اسرائیل در برابر رژیم ایران قاطعانه تر دفاع کنید»

نمایندگان کنگره در این نامه همچنین از پرزیدنت ترامپ خواستار شده اند که به گفته آنان “رهبری واقعی” نشان دهد و برای رسیدن به حل نهایی بحران در سوریه به اقدامات لازم دست بزند.

چهارصد تن از اعضای کنگره ایالات متحده، در نامه سرگشاده ای که برای پرزیدنت ترامپ فرستادند، از او خواستار شدند با جدیت بیشتری از امنیت اسرائیل در برابر تهدیدهای حکومت کنونی در ایران دفاع کند. این نامه در شرائطی نگاشته شده که جدال لفظی بین سران حکومت اسلامی و دولت واشنگتن به اوج تازه ای رسیده و سرکردگان رژیم در ایران، بر شدت تهدیدهای خود علیه اسرائیل افزوده اند و این کشور را به حملات گسترده موشکی و نابودی تهدید می کنند.

نمایندگان کنگره در این نامه همچنین از پرزیدنت ترامپ خواستار شده اند که به گفته آنان “رهبری واقعی” نشان دهد و برای رسیدن به حل نهایی بحران در سوریه به اقدامات لازم دست بزند.

در این نامه به نقش فتنه گرانه حکومت ایران در ایجاد آشوب در منطقه اشاره شده، و آمده است که انگشت این رژیم در هر بحران و جنگ و خونریزی در منطقه به خوبی دیده می شود و باید حکومتی را که خواهان تسلط بر خاورمیانه است، به طور جدی مهار کرد.

امضا کنندگان این نامه، که از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره هستند، در نامه سرگشاده خود، همچنین خواستار شده اند که ایالات متحده بر شدت تحریم های اقتصادی خود علیه گروه تروریستی حزب الله لبنان بیافزاید. در این نامه سرگشاده آمده است که حزب الله به عنوان بازوی عملیاتی یک کشور بیگانه در لبنان عمل می کند و نقش و هدفی جز به آشوب کشاندن این منطقه ندارد.

از متن نامه چنین برمی آید که از دیدگاه چهارصد تن از اعضای کنگره آمریکا، رژیم اسلامی در ایران، کانون اکثر تشنج ها و جنگ و خونریزی در منطقه است و تا هنگامی که این رژیم به طور جدی مهار نشود، کشورهای خاورمیانه روی آرامش به خود نخواهند دید.

یک دیدگاه

  1. درود بر شما
    رژیم فاسد ایران را باید همه کشورهای جهان متحد شوند و از بین ببرند. یک بار اگر همه کشورهای منطقه و جهان متحد شوند با کمک هم میتوانند یک رژیم تروریستی را نابود کنند. به امید روزی که رژیم ملایان ریشه کن شوند.

Comments are closed.