چهارمین تونل تهاجمی که حزب الله لبنان به داخل خاک اسرائیل حفر کرده بود، شناسائی شد

اسرائیل برای شناسایی تونل ها وسائل پیشرفته تکنولوژی به کار گرفته است

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه بازرسی ها در خط مرزی اسرائیل با لبنان، یک تونل تهاجمی دیگر نیز کشف شده و بدین سان، شمار دالان های زیرزمینی که از داخل لبنان به سوی خاک اسرائیل شناسایی شده، به چهار فقره می رسد.

اکنون بیش از یک هفته است که ارتش اسرائیل در سراسر خط مرزی با لبنان، به جستجو برای کشف تونل های بیشتر ادامه می دهد.

حزب الله این تونل ها را با این هدف احداث کرده بود که در صورت قصد حمله به اسرائیل، از طریق آن ها صدها نفر از رزمندگان خود را به داخل اسرائیل بفرستد و ارتش این کشور را غافلگیر سازد. این احتمال نیز مطرح شده که حزب الله قصد داشته بخشی از خاک اسرائیل را که از سه طرف با لبنان هم مرز است، به اشغال خود در آورد.

کارشناسان می گویند که احتمال دارد شمار تونل هایی که حزب الله حفر کرده، بیشتر از تعدادی است که تا کنون کشف شده و از این رو عملیات شناسایی این دالان های زیرزمینی همچنان ادامه دارد.

اسرائیل برای شناسایی تونل ها وسائل پیشرفته تکنولوژی به کار گرفته است.

به دنبال کشف چهارمین تونل، اسرائیل یک بار دیگر از دولت لبنان خواستار شد که برای انهدام این تونل ها که یک اقدام تعرضی و نوعی اعلام جنگ محسوب می شود، اقدام کند. اسرائیل هشدار داد که مسؤولیت این تجاوزکاری را متوجه دولت بیروت می داند.

کارشناسان نظامی اسرائیل هشدار دادند که اگر جنگ دیگری با لبنان درگیر شود، نه فقط حزب الله به شدت سرکوب خواهد شد، بلکه به تاسیسات زیربنایی لبنان نیز آسیب جدی وارد خواهد آمد.

در بیروت، هنوز تلاش برای تشکیل دولت جدید ادامه دارد و در واقع، جناح میهن پرست لبنان، خود را ضعیف تر از آن می داند که بر سر عملیات تعرضی علیه اسرائیل، خود را با حزب الله درگیر کند.

ارتش لبنان نیروهای بیشتری به جنوب اعزام داشته، ولی همین نیزوهای مسلح نیز جرات رویارویی با حزب الله را در خود نمی بیند.

سازمان ملل نیز هنوز علیه این اقدام تجاوزکارانه که ممکن است باعث درگیری جنگی شود، اقدام جدی به عمل نیاورده است

یک دیدگاه

  1. آیت الله ها وآخوندهای شیعه در حکومت فاسد وپلید جمهوری اسلامی ایران خودشان را جای آفریدگار این دنیا جا زده اند ومیخواهند برای ملتی که پشت همدیگر هستند مرگ ونیستی ونفرت بیافریند واین خودش یعنی اصل خود خود شیطان رجیم که سید علی خامنه ای وحسن روحانی وصادق آملی لاریجانی که ادعای خدایی در ایران ودنیا میکنند.

Comments are closed.