چهار تن از شش تروریست فراری فلسطینی شناسایی و بازداشت شدند. تلاش برای دستگیری دو تن دیگر ادامه دارد

چهار تن از شش نفر تروریست هایی که پنج روز پیش از زندان “گیلبوع” در شمال اسرائیل گریخته بودند، در دو مکان جداگانه در داخل اسرائیل شناسایی و دستگیر گردیدند و به زندان بازگشت داده شدند. ارزیابی می شود که دو تن باقیمانده نیز هنوز در داخل اسرائیل هستند و نتوانسته اند به کرانه باختری بگریزند و ارزیابی می شود که آنان را بالاخره بازداشت خواهند شد.

همه این شش نفر، تروریست های خطرناک توصیف شده اند که به علت جنایات متعددی که علیه مردم اسرائیل مرتکب گردیدند، هر یک به چندین بار حبس ابد محکوم گردید.

ولی علیرغم فرار این شش تن، زندگی عادی در کشور ادامه یافت و مقامات امنیتی گفتند که بعید می نماید این افراد مسلح باشند و بتوانند به مردم آسیب برسانند.

پنج تن از فراریان، عضو “سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطین” بودند که تحت سرپرستی رژیم ایران قرار دارد. سه تن از بازداشت شدگان، از فراریان این گروه هستند و نفر چهارم، از تروریست های عمده گروه موسوم به “تنظیم” است که شاخه نظامی سازمان “الفتح” محسوب می شود. این فرد یکی از خطرناکترین تروریست های فلسطینی توصیف شده بود.

دو تن از این افراد، هنگامی در شهر عرب نشین ام الفحم در شمال اسرائیل بازداشت شدند که در یک آبادی عرب نشین در خانه ای را زده و درخواست غذا کرده بودند. صاحبخانه پلیس را خبر کرد و نیروهای ویژه در ظرف چند دقیقه رسیدند و آن افراد مظنون را بدون آن که مقاومتی کنند بازداشت کردند.

دو تن دیگر از فراریان نیز در یک پارکینگ موقت  در شهر عرب نشین ناصره در شمال اسرائیل شناسایی و دستگیر شدند. بازداشت این دو تن نیز در نتیجه اخباری امکان پذیر گردید .

پلیس اسرائیل از مردم خواسته بود که هرگونه اطلاعاتی دارند و یا هرگاه با افراد مشکوکی برخورد می کنند، با مرکز پلیس تماس بگیرند. در پنج روز گذشته هزاران تماس تلفنی انجام شد و در هر مورد، واحدهای ویژه که در همه نواحی شمالی کشور مستقر شده بودند در ظرف چند دقیقه خود را به محل رساندند و به بازرسی پرداختند.

پس از فرار این شش تن، این احتمال مطرح شد که فرد یا افرادی از خارج از زندان به آن ها یاری رسانده اند. ولی اکنون تصور بر آن است که آنها از کمکی برخوردار نشده بودند.

در پنج روز اخیر تظاهرات و آشوب های گسترده ای در کرانه باختری و نوار غزه، برای ابراز حمایت از این زندانیان فراری برگزار شد که در برخی از موارد به درگیری خونین انجامید. همچنین سازمان های ترور فلسطینی مرتبا اخطار کردند که اگر به جان فراریان آسیبی برسد و یا آن ها هنگام دستگیری کشته شوند، به شدت از اسرائیل انتقام گرفته خواهد شد. آن ها تهدید کرده بودند که در انتقام جویی، از هیچ شیوه ای رویگردان نخواهند بود.

ولی با وجود این تهدیدهای همیشگی، نیروهای انتظامی و امنیتی اسرائیل به اقدام لازم ادامه دادند تا این چهار تن بازداشت شدند و انتظار می رود که دو تن باقیمانده نیز به زودی دستگیر خواهند گردید.

نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل، شخصا همه اقدامات پلیس را رصد می کرد. اکنون قرار است برای جلوگیری از تکرار این ماجرا، تدابیر امنیتی در همه زندان های گروه های تروریستی مورد بازنگری واقع شود. همچنین سخن از آن است که یک کمیسیون تحقیق ملی، به هدف بررسی اهمال کاری مسئولان زندان “گیلبوع” برپا گردد.