چهار روز پیش از آن که مهلت گانتس برای تشکیل کابینه به پایان رسد، بن بست سیاسی در اسرائیل ادامه دارد

گانتس که تنها چهار روز مهلت دارد، شامگاه امروز به دیدار رئیس جمهوری می رود که علت آن اعلام نشده است، ولی بی تردید با موضوع تشکیل کابینه و مشکلات آن ارتباط دارد

در اسرائیل بن بست در تلاش ها برای تشکیل کابینه آینده همچنان ادامه دارد و احتمال برپایی آن هر روز ضعیف تر می شود. بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید که از جانب پرزیدنت ریولین مامور تشکیل کابینه شده بود، هنوز حتی با یک حزب نتوانسته است برای ائتلاف و برپایی دولت جدید، به توافق برسد.

گانتس که تنها چهار روز مهلت دارد، شامگاه امروز به دیدار رئیس جمهوری می رود که علت آن اعلام نشده است، ولی بی تردید با موضوع تشکیل کابینه و مشکلات آن ارتباط دارد.

بهترین کابینه ای که هنوز هم می تواند در اسرائیل برپا شود، ائتلاف بین دو حزب لیکود و آبی و سفید است که جمعا می توانند شصت و هفت کرسی داشته باشند و از وارد کردن احزاب دیگر به کابینه معاف گردند. ولی نتانیاهو این پیشنهاد را نمی پذیرد و خواهان آن است که همه احزاب راستگرا که با او یک جبهه راستگرا به وجود آورده اند نیز، همراه لیکود وارد کابینه شوند. این شرط نتانیاهو نمی تواند مورد قبول گانتس قرار گیرد که قول داده یک دولت لیبرال برپا کند که تندروهای مذهبی در آن حضور نداشته باشند.

مشکل دیگر، رسیدن به توافق بر سر مسائل امنیتی و صلح با فلسطینی هاست که نیمی از گروه های تشکیل دهندۀ اتحاد آبی و سفید خواهان در پیش گرفتن سیاست میانه هستند و نیمی دیگر، از مواضع راستگرا حمایت می کنند.

در صورتی که در چهار روز باقیمانده، راهی برای خروج از بن بست گشوده نشود، آنگاه مقام ریاست جمهوری بیست و یک روز به پارلمان مهلت خواهد داد که فردی را برای برپایی کابینه آینده معرفی کند که نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس با تعهد کتبی حاضر باشند از روی برای نخست وزیری جانبداری کنند.