چهل سال پس از ناکام ماندن تلاش رژیم، اکنون سپاهی یدالله جوانی دوباره از لزوم “اسلامی کردن” دانشگاه می گوید

سپاهی یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، امروز (دوشنبه) گفت که با توجه به آن که دولت و قوه قضائیه اکنون در تسلط افرادی است که کاملا به رژیم معتقد بوده و مجری منویات علی خامنه ای هستند، و با توجه به آن که مجلس نیز در تسلط آن ها قرار دارد، بنابراین رژیمی “کاملا انقلابی” برپا گردیده که باید کشور را هرچه زودتر به ماهیت کامل اسلامی سوق دهد و برای این منظور باید دانشگاه های ایران نیز “کاملا اسلامی شود”!

یدالله جوانی گفت که اکنون یک فرصت طلایی برای تکمیل روند اسلامی کردن نظام به وجود آمده که باید هرچه سریعتر از آن استفاده کرد و دانشگاه ها را نیز کاملا به صورت اسلامی در آورد.

روح الله خمینی همیشه ادعا می کرد که دانشجویان یکی از ستون های عمده حمایت از رژیم هستند و باید تقویت شوند. او در همین راستا “وحدت دانشگاه و حوزه” را به میان کشید. ولی خیلی زود، رژیم تغییر ماهیت داد و به سرکوب دانشجویان و اعتراضات آن ها پرداخت.

امید رژیم به “اسلامی کردن دانشگاه ها” از همان سال های نخست عنوان شد. ولی معلوم نیست که چگونه ایدئولوژی رژیم می تواند

سنن قدیمی دینی را بر امور و دانش امروزی در دانشگاه ها مسلط سازد؟ پرسیده شده که آیا منظور آن است که دانشگاه ها نیز به “حوزه علمیه” مبدل گردند و به صورت مدارس دینی در آیند؟

سپاهی جوانی گفت که حضور بسیج و سپاه در صحنه می تواند زمینه خوبی برای تکمیل روند اسلامی کردن دانشگاه ها باشد.

در سه دهه اخیر، رژیم کوشیده است از طریق وارد کردن شمار زیادی از فرزندان افراد سپاه و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم به دانشگاه ها، ماهیت آن ها را تغییر داده و دانشجویانی وفادار به حکومت بار آورد. این افراد برای ورود به دانشگاه، از تسهیلات ویژه ای نیز در کنکور برخوردار بوده و هستند. ولی این روند موفقیت چشمگیری به دنبال نداشته است.

سپاهی یدالله جوانی، که خود نمی داند منظور دقیق ار “اسلامی کردن دانشگاه” چیست، از حکومت خواستار شده تعریف های لازم را برای آن مشخص سازد.

آشنایان امور می گویند که رژیم در چهار دهه کوشید دانشگاه ها و دانشجویان را به ابزار مطیع و مورد استفاده خود مبدل کند و دانشجویان بارها به شدت سرکوب شدند. ولی رژیم هنوز دستاورد مورد انتظار خود را کسب نکرده و از این رو سپاهی یدالله جوانی، همچنان از “اسلامی کردن” دانشگاه ها سخن می گوید و تقاضای مشخص کردن معیارهای آن را دارد.