چه حکومتی برای آینده ایران مناسب است؟گفتگوی منشه امیر با خانم فیزوزه غفارپور.پادشاهی مناسبترین حکومت برای آینده ایران

وخامت اوضاع در داخل ایران، روز به روز شدیدتر می شود و رژیم را یک گام دیگر به سقوط و فروپاشی نزدیک تر می سازد. گفتگوهای آقای منشه امیر با صاحب نظران و تلاشگران سیاسی و اجتماعی ادامه دارد که دیدگاه خود را درباره مناسب ترین نظام سیاسی برای آینده ایران پس از سرنگونی حکومت کنونی را بیان می کنند.

این بار به سخنان خانم فیروزه غفارپور گوش می کنیم.

ایشان در چهل و سه سال گذشته همواره در عرصه مبارزه با رژیم اسلامی حضور داشته اند.

نسخه کامل گفتگو در اختیار شما کاربران گرامی قرار دارد.