چه حکومتی برای آینده ایران مناسب است؟گفتگوی منشه امیر با میلاد آقایی«بازگشت پادشاهی می تواند بهترین راه حل باشد»

سلسله گفتگوهای وبسایت ایران و اسرائیل با شخصیت‌ها و تحلیلگران سیاسی، پیرامون این موضوع که پس از فروپاشی رژیم کنونی، کدام ساختار سیاسی می تواند در آینده بهترین گزینه باشد، همچنان ادامه دارد.

در این برنامه از آقای میلاد آقایی(کنشگر سیاسی مشروطه خواه)دعوت بعمل آوردیم و از ایشان پرسیدیم که از دیدگاه او در آینده پسا رژیم ملایان کدام ساختار سیاسی می تواند پاسخگوی نیازهای ملت ایران با در نظر گرفتن معیارها و استانداردهای مختلف باشد.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای میلاد آقایی در اختیار مخاطبان گرامی قرار دارد.