چه حکومتی را برای آینده ایران مناسب می دانید؟گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر جمشید اسدی

گفتگو با صاحبان عقاید و آراء و همچنین تلاشگران سیاسی و تحلیلگران امور اجتماعی درباره این که برای آینده ایران کدامیک از ساختارهای سیاسی موجود در جهان می تواند مناسب ترین باشد، همچنان ادامه دارد.

در گفتگوی این بار، پای سخن آقای جمشید اسدی می نشینیم که دیدگاه های خود را بیان می کند و به پرسشهای چالشی آقای منشه امیر در این زمینه پاسخ می پوید.

گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر جمشید اسدی را می توانید در لینک زیر ملاحظه فرمایید: