چه حکومتی را برای آینده ایران مناسب می دانید؟گفتگوی آقای منشه امیربااسماعیل نوری علا:جمهوریت مهم است

در ادامه سلسله گفتگوهای آقای منشه امیر با شخصیت ها و نمایندگان افکار و عقاید مختلف سیاسی درباره اینکه چه نوع حکومتی برای ایران آینده مناسب می باشد در این برنامه آقای امیر این پرسش را با دکتر اسماعیل نوری علا در میان گذاشته اند که نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد.