حقوقدان خانم شیرین عبادی: حکومت آینده ایران باید رژیم عدالت و مردم سالاری باشد

 

در چارچوب رشته گفتگوها با تلاشگران سیاسی و اندیشمندان ایرانی، این بار از خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل پرسیدیم که بفرض برافتادن حکومت کنونی ایران در آینده نامشخص، چه نوع حکومتی باید در ایران برقرار شود که به حقوق انسانی احترام بگذارد، مردم سالاری پیشه کند و حکومتی باشد که تامین رفاه مردم و امنیت کشور را هدف اصلی خود قرار دهد و از ماجراجویی های منطقه ای نیز به دور باشد.

پاسخ های خانم عبادی، پرسش های چالش برانگیزی را به دنبال داشت که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: